Монтаждау-жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру негізі

Монтаждау-жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру негізі

Дәріс сабағының құрылымы:
1. Жөндеуді және монтаждауды жүргізудің шаруашылық және реттік әдістері.
2. Монтаждау этаптары
Монтаждау деп приборларды, аппараттарды, автоматтандыру құралдарын және жүйесін, жабдықтарды тасымалдау және орнатудан тұратын, сонымен қатар электрлі және құбырлы байланыс линияларының прокладкаларынан тұратын жұмыс кешенін айтады. Монтаждау қатаң түрде.
Жөндеу – паспорттық сипаттама бойынша жобалық көрсеткішке дейін жабдықтарды, машиналарды және автоматтандыру құралдарын, аппараттарын, приборларын сынақтан өткізу және ақауын анықтау. Жөндеу «Жөндеу жұмысын жүргізу ережесі» негізгі құжатына, ол болмаған жағдайда эксплуатациялық құжатына қарай завод өзі дайындайды.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
1.Монтаждау дегеніміз не?
2.Жөндеу дегеніміз не?
3.Монтаждау-жөндеу жұмыстарының әдістері және олардың сипаттамалары?

Ұсынылатын әдебиет:
1. Агафонова В.В. Интерфейсы информационных систем в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2003.
2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения информационных систем: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информационные технологии / Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2001.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *