Техникаға оқыту әдістемесі

Техникаға оқыту әдістемесі
Мақсаты: Студенттерді таңдалған спорт түрінің техникасын оқыту әдістемесімен таныстыру.

Таңдалған спорт түрінің техникасын оқыту әдістемесі екі кезеңге бөлінеді де, әр кезеңде өзіне тән дене тәрбиесі әдістері қолданылады.
Бірінші кезеңде тараған әдістер мыналар:
1. Қайталау әдәсә. Кенеттен болған дауысқа көп рет, әрбір ретте тезірек сезіну мүмкіншілігін жақсарту.
2. Ойын әдісі. Әр түрлі қозғалмалы ойындар. Спорттық ойындар (баскетбол, стол теннисі, волейбол т.б) ойнау немесе ойын элементтерін қолдану.
3. Жарыс әдісі. Дене тәрбиесі мұғалімі мен жаттықтырушының басқаруымен жарыс, бәсеке түрінде берілетін әр түрлі эстафеталық сипаттағы жаттығулар.

Екінші кезеңде «сенсомоторлық» әдістеме қолданылады. Бұл әдістеме спортшының жылдам қозғалысы және сол жылдам қозғалған әрекетке жұмсаған аз уақыт аралығын айыра білу қабілеттілігіне негізделген. Іс жүзінде ол былай орындалады: спортшы жаттықтырушының жылдамдық уақыты туралы хабарын ала отырып сөрелік дыбысты өте тез сезуге бағалайды, жаттықтырушы сонан соң ғана уақыт ұзақтығын хабарлайды. Спортшы мен бапкердің уақыт ұзақтығын бағалауы бірдей болған кезде, беріледі. Ақырында спортшыда уақытты дәл қабылдау қабілеттілігі қалыптасады, ол сезіну жылдамдығының жақсаруын тездетеді.
Әдебиеттер:
1. Ашмарин Б.А.«Теория и методика физического воспитания» — М.,1990.
2. Донской Д.Д. Зациорский В.Н.- «Биомехника» М., «ФиС», 1979.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *