Торлар.

Торлар. 1 сурет . ағынды судағы қалқымалы ірі қосылыстарды ұстау үшін қолданылады. Тазрту орындарының алдында тор прозорларының жалпақтығы әдетте 16 мм құрайды. Торлар қозғалмайтын және совмещенные с дробилками болып бөлінеді. Ең көп қолданылатыны қозғалмайтын торлар . Қозғалмайтын тор ағынды су қозғалшысының жолына қойылған ішіне параллель стержень металл рамадан тұрады.
Песколовкалар. Сурет. 2. ағынды судан ауыр минералды қосылыстарды бөліп алу қолданылады. Песколовкаларды тұнба алдында орнатады. Песколовкалрда минералды қосылыстармен қатар құмға ұқсас органикалық қосылыстар туындысы болып келетін әртүрлі заттар тұндырылады. Песколовкалрды ағынды су шығыны 100 мі/с болған жағдайда орнатады. Песколовкалрды тұнбада минералды және органикалық қосылыстар бірге бөлінетін кезде , тұнбадан тұндырманы бөліп алу қиындайды және оның метантенкада ары қарай ашуы кезінде қолданады . Судың қозғалысына байланысты песколовкаларды тік , көлденең және айналмалы ( вращательный ) деп ажыратады.Эксплуатация зерттеулерінің көрсеткіші бойынша, ағынды судың құм және басқа минералды қосылыстардан жоғары тиімді тазаруы судың тура сызық бойымен қозғалатын көлденең песколовкаларда болады. ( 4 сур. қара).Аппарат (соооружение) басында орналасқан, приямка түбінде тұнып қалған құмдар қозғалады.
Песколовкадағы қозғалыс жылдамдығы анықталған шегінен шықпауы керек.Көлденең песколовкадағы жылдамдық максимальді ағын ( приток ) кезінде 0,3 м/с артық емес. Ал минимальді ағында 0,15 м/с аспайды. Тік песколовкалар үшін кіретін ағын жылдамдығы 0,035 м/с артық болмауы керек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *