Тарихи грамматика” пәні бойынша тапсырмалардың орындалу және өткізілу кестесі

Тарихи грамматика” пәні бойынша тапсырмалардың орындалу және өткізілу кестесі (ОЖСОЖ).

№ Сабақтың мақсаты мен мазмұны Ұсынылатын әдебиеттер Орындалу уақыты Тексеру түрі Өткізу мерзімі Жұмыс түрі
1. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пінінің мақсаты мен міндеті, мазмұны қарастыратын мәселелері. 1,8,9,11 12 күн. ауызша 2 апта. Сұрақ-жауап, әңгіме
2. Түркі тілдерінің даму кезеңдері. Әр кезеңдегі түркітілдерінің бөлінісі, кезеңдерге қатысты тарихи-әдеби мұралар 8,9,10 12 күн ауызша 4 апта Ой алмасу, дөңгелек үстел
3. Қазақ тілінің түркі тілдері ішінен алатын орны. Қыпшақ тілдер тобының басқа түркі тілдерінен айырмашылығы 4,8,11 12 күн ауызша 6 апта Пікір-талас
4. Тарихи лексикология мәселелері. Лексиканың толығу жолдары, сөз мағыналарының өзгеруі, фразеологизмдердің қалыптасуы 8,9,10,11 7 күн жазбаша 5 апта Жаттығу тапсырмалары, сөздікпен жұмыс
5. Тарихи этимология, оның принциптері, көне сөздердің құпиясы 8,9,10, 12 күн жазбаша 7 апта Этимологиялық талдау
6. Дауысты, дауыссыз дыбыстардың дамуындағы тарихи өзгерістер. 5,6,7 7 күн жазбаша 8 апта Жаттығу
7. Тарихи морфология мәселелер. Түбірлердің синкретизмі. 8,10,12 7 күн Ауызша жазбаша
жұмыс 9 апта Мәтінмен жұмыс
8.

Есім сөз таптарының даму тарихы. Есім сөздерінің түрлену жүйесі. Қосымшалардың қалыптасу тарихы.
5,6,7,8,10 7 күн жазбаша 10 апта Жаттығу

тапсырмалары

9. Етістіктің даму тарихы. Етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік түрлереінің дамуындағы өзгерістер. 2,3,4,6,7,8,9. 7 күн жазбаша 11 апта Жаттығу

тапсырмалары

10. Етістіктің категориялары.Шақ, жақ, етіс, рай категориялары 2,3,4,6,7,8,9. 7 күн жазбаша 12 апта Жаттығу

тапсырмалары

11. Тарихы синтаксис мәселелері. Сөз тіркестерінің даму тарихы 2,3,4,6,7,8,9. 7 күн жазбаша 13 апта Жаттығу

тапсырмалары

12. Сөйлемнің даму тарихы. Жай сөйлемнің түрлері. 2,3,4,6,7,8,9. 7 күн жазбаша 14 апта Жаттығу

тапсырм

13. Құрмалас сөйлемдердің даму тарихы. 2,3,4,6,7,8,9. 7 күн жазбаша 15 апта Жаттығу

тапсырмалары


2.4.“ Тарихи грамматика ” пәні бойынша тапсырмалардың орындалу және өткізілу кестесі (СӨЖ).

№ Сабақтың мақсаты мен мазмұны Ұсынылатын әдебиеттер Орындалу уақыты Тексеру түрі Өткізу мерзімі Жұмыс түрі
1. Қазақ тілінің шығу тегін түркі тілдерін жіктеп топтастырған ғалымдардың еңбектері
5,8,9,11 12 күн. жазбаша 2 апта баяндама
2. Орхон-енисей, Селенге, талас ескерткіштері, олардың тілі ондағы көне формалар 8,9,10,11 12 күн жазбаша 4 апта Мысалдар теру
3. Құтадғу біліг, Дивани..,Кодекс Куманикус тарихи ерекшеліктері, олардың тілі. 8,9,10,11 7 күн ауызша 5 апта Реферат
4. Түркі тілдеріне ортақ лексика 8,9,10,11 12 күн жазбаша 7 апта Сөздіктермн жұмыс, мысалдар теру
5. Қ.т. этимологиялық сөздік, сөздер сөйлейді, 505 сөз 5,7,8,11 7 күн жазбаша 8 апта Мысалдар теру
6. Фузиялық өзгешеліктер арқылы қалыптасқан сөздер 5,7,6,10 7 күн жазбаша 9 апта реферат
7. Қ. Жұбанов және қазақ тілітарихынан мәселелері 6,8,12 8 күн Ауызша жазбаша
жұмыс 10 апта баяндама
8. М.Қашқаридың үш томдық сөздігіндегі лексиканың семантикалық топтары, грамматикалық тұлғалары 8,9,10,12 12 күн ауызша 12 апта реферат
9. Қазақ және орыс тілдеріндегі ортақ түбірлер. 9,10,12,13 7 күн жазбаша 13 апта Мысалдар теру
10. Қ.Т. тарихындағы фузиялық өзгешеліктер 6,7,8,9 7 күн Ауызша
жазбаша 14 апта Мысалдар теру
11. Қазақ және молнғол тілдеріне ортақ сөздер 8,9,10,11 7 күн ауызша 15 апта Мысалдар теру

Студенттердің түрлі сипаттағы тапсырмаларды
орындауының рейтингтік бағасы


Көрсеткіштері Студенттің балл бойынша рейтинг
1 Тапсырма орындалған жоқ 0
2 Тапсырма үлгі бойынша орындалған 1
3 Тапсырмалар қайта құрылды 2
4 Тапсырма шығармашылықпен орындалды, жұмыстың жаңа амалы ұсынылды.
3

Бағаның әріптік баламасы Мәні Ұпайдың сандық баламасы Пайыздық көрсеткіштері
А Өте жақсы 4,00 95-100
А- Өте жақсы 3,67 90-94
В+ Жақсы 3,33 85-89
В Жақсы 3,00 80-84
В- Жақсы 2,67 75-79
С+ Қанағаттанарлық 2,33 70-74
С Қанағаттанарлық 2,00 65-69
С- Қанағаттанарлық 1,67 60-64
Д+ Қанағаттанарлық 1,33 55-59
Д Қанағаттанарлық 1,00 50-54
Ғ Қанағаттанғысыз 0,00 0-49
Рейтинг шкаласы
Бақылау нысаны Балдары
Ағымдағы 20
Аралық 35
Үйдегі 10
Қорытынды 35
Барлығы 100

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *