Талшықтар жиынтығы.

Талшықтар жиынтығы.

Бетті  30000 м 2 жеткізе отырып,   ультрафильтрационды аппараттың   ішкі   элементіне    бекітіледі;

35 мм диаметрлі     түтікшеге    28 млн. данаға   жуық   талшық орналастыруға   болады.

Бұл    кезде   өнімділік   1 м3  шыны   көлеміне     175 м3  дейін   сулы   ерітіндіге   жетеді.   

Қуысы бар   (полые)  талшықтар артықшылғы:

Жоғары   тығыздықты  қаптауы  бар бөлгіш элементтерді   жасау   мүмкіндігі;

Құрғақ  күйінде   тасымалдау     және   сақтау;

Жоғары қысымға  шыдау   қабілеттілігі ;

Оның    кемшіліктеріне   жататындар:

Қақымдалған талшықтарды   табу   және  ауыстыру   қиындығы;

Қуысы бар (полые) талшықтар   

Целлюлозаның    материалдан   жасалмаған   қуысы  бар  талшықтар   диаметрі    0,2 мм болатын   жұқа  түтікше  болып келеді.

Талшықтар 1000 даналық  жинаққа (пучек) жиналады да,   мөлдір   пластикалық  гильзаға   герметикалық  түрде   қойылады.

Мембраналық   аппараттар   түрлері.

Биотехнологияда   мембраналық аппараттардың 4 негізгі   түрлері   қолданылады:

 1. Жайпақ фильтрлеуші элементі бар аппараттар  (жайпақ рмалы)
 2. Түтекшілі фильтрлеуші  элементтері бар аппараттар
 3. Рулонды фильтрлеуші  элементтері бар аппараттар 
 4. Куылы бар  талшықтар  түріндегі   селективті  мембраналары  бар   аппараттар.

Алғашқы үш   тип   жайпақ  біркелкі  жартылай  өткізгіш   мембраналармен   (қабықша түріндегі) комплекттеледі де,   қаптау   әдісімен  және  мембрананы   бекітумен ерекшеленеді.

Рулон  типті   аппараттарда

 • бір немесе бірнеше  мембрана  3;
 • дренаж 4 және сүзгі – сепоратор  арқылы  байланысқан;
 • фильтреуші материалдың бір жағы   фильтратты 1 жету   түтікшесіне    герметикалық  бекітілген;
 • барлық материал    осы   түтікшеге  рулон  2 түрінде оралады;

Жайпак рамалы  типті  аппараттарда:

 • фильтрат шығу  үшін   арналған   дренажды   қондырғысы  бар  тіреуіш  пластиналар  екі  жағынан   селективті   мембраналармен  қапталған,
 • және пакетке  жиналады;

Тіреуіш пластиналарға  арасында  жұмысшы   ерітінді ағыны   (проток) үшін   тесік  канал  түзіледі.

Жайпақ рамалы аппарат  артықшылықтары:

 • жинақ қарапайымдылығы;
 • жұмыстағы сенімділік;

Кемшіліктері:

 • бөлінетін ерітіндінің мембрана аралық  каналдарда  бірқалыпты  емес таралуы;
 • қаптаудың төмен тығыздылығы және жоғары материал сыйымдылығы.

Бірінші   сатының   циркуляционды   контуры мыналардан  тұрады:

 • Тоғыздан;
 • Екінші саты – алтыдан;
 • Үшінші саты – үш  блоктардан.

Әрбір   сатыда    концентрленетін   сұйықтық үш  блоктан    өтеді,   соның  өзінде

 • Бірінші сатыда  3 параллель   ағын бар;
 • Екіншіде – екі;
 • Үшіншіде — бір;

Бірінші   сатыдан   ерітінді   екішіге,  содан   үшіншіге түседі.  Бұл  кезде  ол  төменгі   молекулярлы   заттардан  арылады.

Процесс кезінде:

 • Саты сайын перменат  мөлшері   азаяды;
 • Концентрат мөлшері   көбейеді.

Птерименаттың    негізгі   мөлшері  бірінші  сатыда да аз. Осыған   байланысты   фильтрация   бетінің  ауаны   бірінші    сатыда  90,  екінші  60. Үшіншіде 30 м2 болады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *