. Принциптің  ағынға сәйкесуі.

. Принциптің  ағынға сәйкесуі.

 • а) бөлек машыналар мен аппараттар.
 • б) агрегаттар және комплекстер.
 • в) жинақталған және автоматталған жабдықтардың тұрлері (бұл ең алдымен ағынды – механикалық женілер).

Машиналар мен аппараттардың бір – бірінен айырмашылығы, олардың құрылымдық формасында.

Машина ережеге сәйкес 3 бөлімнен тұрады.

 • ішінде жұмысшы камера орнатылған жұмыс органы.
 • Жұмыс органына қозғалыс беретін берілісті механизм.
 • Және қозғалыс көзі, ағии двигатель.

Бұл жағдайда шикізатты өңдеу машинасы механикалық двигательдің қозғалысынан қайда болады.

Шикізатты өңдеу аппараты қозхалыс күшінен және үрдістің потенциал айырмашылығынан туындайды.

Үрдістің қозғалыс күші айырмашылықты түсіндіреді.

 • қысым – гидродинамикалыққа
 • температура – жылуға
 • тығыздық – сұйық біртекті емес орталық бөліну процестеріне-концентраторлар – массаалмасуға
 • күш – механикалық үрдістерге (ұйқастау, ұштақтау және кесу).

Микробиологиялық синтездің негізгі сатысы культивирлеу болып табылады.

Культивирлеу деп ферментатор деп аталатын арнайы аппаратта микрооргаизмдердің популясиясының дамуын атайды.Сонымен қатар, аппараттың көп бөлігі сұйық қоректік ортаға толы болады.Бұның атауы культивирлеудің тереңдік әдісі.Сатыларда өндірістік культивирлеу іске асырылады.

 • біріншіден, биомасса сияқты
 • екіншіден, өнімнің өмір сүру қабілеттілігі (метоболизм)

Бірнеше жағдайда- синтезделген өнімдер

 • антибиотиктер, ферменттер, аминқышқылдары және т.б.

Бұл курста қаралатын қажетті спецификалды үрдістердің іске асырылуы үшін арнайы жабдықтар құрастырылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *