Жазудың түрлері

 

 

Жазудың тарихы өте ерте замандардан басталады. Көне жазу мен қазіргі жазудың практикалық, теориялық мәні. Жазудың түрлері: пиктографиялық жазу, идеографиялық жазу, буын жазу, әріптік немесе дыбыстық жазу.Жазудың түрлері: шумер жазуы. көне египет жазуы, сына жазуы, элам иероглифтері, протоүнді жазуы, крит жазуы, қытай жазуы, майя жазуы, кункумжазуы, кана жазуы, кипр жазуы, үнді жазуы, эфиоп жазуы, брахми жазуы,көне семитжазуы, финикия жазуы, көне семиттік квазиалфавиттық жазу, усарит жазуы, арамен жазуы, манихей жазуы, руникалық жазу, ұйғыр жазуы, араб жазуы, латын жазуы, кирилица жазуы және т.б.

Бірінен кейін бірі рет-ретімен орналасқан әріптер жиынтығы алфавит деп аталады.

Графика-белгіді   бір  тілдегі   фонемалар  және  олардың тіркесе

белгілеу тәсілдерінің жиынтығы.

Орфография-дұрыс   жазу   нормасын   зерттейді.Қазіргі   уақытта

дұрыс жазу үшін 2001  жылы шыққан орфографиялық сөздікке

сүйенеміз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *