«Аңшылық шаруашылығын құру»

«Аңшылық шаруашылығын құру»

Аңшылық шаруашылығын құру тарихы. Аңшылық шаруашылығын кұруды дамытудағы негізгі кезеңдер. Аңшылық шаруашьшығы құру түрлері. Аншылық шаруашылығын құру мақсаттары мен міндеттері. Аңшьшық экономикалық зерттеулер. Шаруашылық аралығында аңшылық шаруашылығын құру бойынша әдістеме және жұмыстарды ұйымдастыру. Аңшылық шаруашылышн құру жағдайлары. Аңшылыққа пайдаланылатын жерлерді жеке аңшылық алқаптарын пайдаланушыларға бөлу. Аңшылық шаруашылықтардың шекаралары мен аумақтарын заңды тұрғыдан бекіту. Аңшылық шаруашылықтардың мөлшерлері мен оларды анықтау әдістемесі. Байланыстарды орнату және әкімшілік, бақылау мен шаруашылық субъектілерімен қарым-қатынасты анықтау. Шаруашылық шараларының жоспарын құру.

Шаруашылык ішінде аңшылық шаруашылығын құрудың мақсаттары мен мідеттері. Шаруашылық ішінде аңшьшық шаруашылығын құруды жүргізудің әдістемесі. Аңшылық алқаптарын пайдалану мөлшерлері және оларды анықтау тәсілдері. Әртүрлі дәрежелі аңшылық алқаптарында аңшылық-кәсіпшілік учаскелерінің мөлшері. Аңшылық шаруашылығында даму жоспарын құру.

Аңшылық қорларын пайдалануды мөлшерлеу үшін деректер жинаудың негізгі тәсілдері. Кәсіптік учаскелерді картаға түсіру. Кәсіпшілікті хронометраждау. Жануарлар популяциясындағы жылдық (биологиялық) және шаруашылық өсімдерінің мөлшерін анықтау. Негізгі ауланатын кәсіптік жануарлардың пайдалану мөлшерлерін анықтау және жоспарлау. Селекциялық ату — ауланатын жануарлар популяцияссының жынысына және жас құрылымына әсер ететін тәсіл.

Кәсіптік, әуесқойлық және спорттық аңшылық. Кәсіптік (ауланатын) жануарларды ату және аулау. Әуесқойлық және спорттық аңшылықты ұйымдастыру. Шаруашылықтың өткізу қабілеттілігіі анықтау. Күзен, тиін, ондатр, құндыз, суыр, саршұнақ, қоян, қасқыр, тұлкі — қарсак, аю, сілеусін, ақбөкен, бұлан, елік, қабан шаруашылықтарын ұйымдастыру. Орман және су кұстарын пайдалану мөлшерлері. Лицензия беру жэне аулауға рұқсат берілген жануарларды пайдалану ерекшеліктері.

Шаруашылық көлемдерін мен шекарасьш анықтау. Шаруашылык аумағын айналымдарға бөлу. Аңшылық шаруашылық бағытын жоспарлау жәие анықтау. Шаруашылық аумағын ұйымдастыру және құру. Аңшылық алқаптарына діңгектер орнату және жабдықтау. Қалпына келтіру учаскелері мен дамылдау аймақтарын бөлу. Қалпына келтіру шараларын жобалау.

Шет елдер мен ТМД елдеріндегі аң аулау және аңшылық шаруашылықтарын картаға түсіру. Аңшылық карталарын жіктеу және негізгі түрлері: биологиялық шаралар, пайдалану, түрлік бағалау, су қоймаларының жоспары, аңшылық карталардың кестесі, аңшылық-таксациялық, жедел-шаруашылық карталары. Аңшылык алқаптары картасының мазмұны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *