Келер шақ — The Future Indefinite Tense

 

Келер шақ қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен, мезгілден кейін болатынын білдіреді:

Жасалу жолы: shall/will + V

I shall work.                         We shall work.

You will work.                      You will work.

He, she, it will work.            They will work.

Сұраулы сөйлем: Көмекші етістік shall/will бастауыштың алдына шығады: Shall we go home?

Болымсыз сөйлем: shall/will етістігіне not көмекші сөзі қосылады (will not = won’t, shall not =shan’t). I shan’t work.

 

Формасы

Хабарлы

Сұраулы

Болымсыз

I shall work

You will work

He will work

She will work

It will work

We will work

You will work

They will work

Shall I work?

Will you work?

Will he work?

Will she work?

Will it work?

Will we work?

Will you work?

Will they work?

I shall not work

You will not work

He will not work

She will not work

It will not work

We will not work

You will not work

They will not work

Қолданылуы:

  1. Жақын арада болатын, орындалатын іс-әрекет: He’ll come back in 2 days.
  2. Қайталанатын іс-әрекет: She will take English lessons twice a week.

Tomorrow – ертең, next week (month, year, summer) – келесі аптада (айда, жылы, жазда) сияқты мезгіл пысықтауыштары қолданылады.

 

Бекіту жаттығулары

 

Жаттығу №1

Жақшаны ашып, етістіктерді Future Indefinite-ке қойыңыз

Hello! My name is Peter. Next summer I (1) ______ (to go) to my granny’s house. She lives near the Black sea. I (2) ______ (to go) there with my mother and my younger sister by train. Every day we (3) ______ (to bathe) in the sea. I think my brother (4) ______ (to gather) shells, because he collects them. I (5) ______ (to cut) grass, water flowers in front of the house. My brother(6) ______ (to help) granny about the garden too. He (7) ______ (plant) apple-trees and peach-trees. Our granny’s house is not far from the town. There (8) ______ (to be) a summer circus next summer in it. We (9) ______ (to visit) the town circus, because we like watching animals very much.

 

Жаттығу №2

Көп нүктенің орнына shall немесе will көмекші етістігін қойыңыз.

  1. I … give you a call in the evening.
  2. They … come in a few days.
  3. The film … begin in 5 minutes.
  4. … the boots be ready by Wednesday next?
  5. We … stay at our friends’.
  6. We … dine out tonight.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *