Аяқталған созылыңқы осы шақ — The Present Perfect Continuous Tense

 

Бұл шақ Present Perfect- те тұрған to be етістігі және Participle I-де тұрған негізгі етістік арқылы жасалады:

have/has + been + V+ing

Формасы

Хабарлы

Сұраулы

Болымсыз

I have been working

You have been working

He has been working

She has been working

It has been working

We have been working

You have been working

They have been working

Have I beenworking?

Have you been working?

Has he been working?

Has she been working?

Has it been working?

Have we been working?

Have you been working?

Have they been working?

I have not been working

You have not been working

He has not been working

She has not been working

It has not been working

We have not been working

You have not been working

They have not been working

Қолданылуы:

  1. Өткен шақта басталып, белгілі бір уақыт аралығында орындалып, сөйлеп тұрған сәтке дейін аяқталып біткен іс-әрекетті көрсету үшін:

He is out of breath. He has been running fast.

  1. Өткен шақта басталып,әлі болып жатқан іс-әрекетті көрсету үшін:

I have been watching TV since 5 o’clock.

Кейбір етістіктер Present Perfect Continuous-та қолданылмайды. Ондай етістіктер іс-әрекетті емес, ойлау, жағдайды, сезімді білдіреді. Ондай етістіктер: want, like, have, know, believe, need, love belong, realize, mean, suppose, forget, understand, seem, see, hear және т.б. Ондай жағдайда Present Perfect Continuous орнына Present Perfect қолданылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *