Аяқталған келер шақ —  The Future Perfect Tense

 

The Future Perfect Tense келер шақта белгілі бір уақытта аяқталған іс-әрекетті көрсету үшін қолданылады. Уақыт пысықтауышы by қолданылады. He will have come to school by 2. – Ол мектепке екіге қарай келіп қалады.

Жасалу жолы: shall/will have + V +ed (PII)

Сұраулы сөйлем: Will he have come to school by 2?

Болымсыз сөйлем: He will not have come to school by 2.

 

 

Формасы

Хабарлы

Сұраулы

Болымсыз

I shall have written

You will have written

He will have written

She will have written

We will have written

You will have written

They will have written

Shall I have written?

Will you have written?

Will he have written?

Will she have written?

Will we have written?

Will you have written?

Will they have written?

I shall have not written

You will have not written

He will have not written

She will have not written

We will have not written

You will have not written

They will have not written

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *