Ұзақ мерзімді сабақ жоспары

Ұзақ мерзімді жоспар
«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні 6-сынып (Т2)
Барлығы: 170 сағат, аптасына 5 сағат

Тақырып-тар Сабақтың реттік саны Сабақтың тақырыптары Грамматика Сағат саны Оқу мақсаттары Мерзімі
1-тоқсан 40
1-бөлім. Отан отбасынан басталады. М.Әуезов «Абай жолы» романы, «Қайтқанда» тарауы (үзінді)

1-2 «Отбасы күнін» тойлайық Зат есім,
Деректі және дерексіз зат есімдер
Көптік жалғау 2 6.1.1.1-тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін таңдау арқылы тақырыпты, көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1-тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау
6.2.2.1-тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлтттық сө әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.3.1-ауызша мәтіндер құруда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту
6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (мінездеме);
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау
6.4.4.1- мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, мінездеме жазу
6.5.1.1-мәтіндерден деректі және дерексіз зат есім, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша,ауызша жұмыстарда қолдан 03.09/04.09
3-4 Әке көрген оқ жонар 2 05.09/ 06.09
5-6 Ана көрген тон пішер 2 07.09/10.09
7-8 Ата-анамды үлгі тұтамын 2 11.09/12.09
9-10 Мұхтар Әуезов –қазақтың ұлы жазушысы 2 13.09/14.09

17.09/18.09
11-12 М.Әуезов «Абай жолы» романы, «Қайтқанда» тарауы (үзінді) 2

19.09

13 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау жұмысы 1
2-бөлім. Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс тіршілігі. Ә.Дүйсенбиев «Бәтеңке,Шұжық,Балқаймақ» өлеңі 1-2 Ауылым-алтын бесігім Үндестік заңы
Сын есім 2 6.1.2.1- тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;
6.1.6.1-тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру6.2.3.1-ауызша мәтіндер құруда сұраулы , хабарлы, лепті және бұрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту;
6.2.4.1- шағын мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттап, тілдік ерекшелігін салыстыру6.3.2.1-ресми стильдегі мәтіндердің ерекшелігін анықтау (күнделік, мінездеме, түсініктеме, өмірбаян, түйіндеме)
6.2.1.1 тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу
6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік);
6.3.4.1-мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрамына сүйене отырып, түрлерін салыстыру6.4.1.1-мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.4.5.1-жазба жұмыстарда сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай жазу;
6.5.1.2-лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану 20.09/21.09
3-4 Жайлаудың ауасы таза 2 24.09/25.09
5-6 Менің үйім таудың етегінде 2 26.09/27.09
7-8 Кім пайдалы? Кім мықты? 2 28.09/01.10
9-10 Қаланың қызу өмірі 2 02.10/03.10
11-12 Менің қаладағы болашақ пәтерім 2 04.10/05.10
13
Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім?
Жиынтық бағалау жұмысы 1
08.10
3-бөлім. Таулар сыры
М.Мақатаев «Мен таулықпын» өлеңі 1-2
Қазақстандағы қандай тауларды білесің? Сан есім
Сан есімнің түрлері
2
6.1.3.1-тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.
6.1.4.1 шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау
6.2.6.1-тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.5.1-коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсініп, ойланын толықтырып отыру
6.3.1.1-мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.6.1- тақырып бойынша үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көрсетілген мәселені шынайыөмірмен байланыстыру ыру
6.4.2.1-эссе тақырыбының желісінен шықпай, әр абзацты жүйелі құрастырып, мазмұнын ашып жазу
6.4.3.1-жазба жұмыстарда теңеу,эпитет сөздерді қолдану
6.5.1.3 реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану 09.10/10.10

3-4 Тауда түнедік 2 11.10/12.10
5-6
Толағай тауының тарихын айтшы! 2
15.10/16.10

7-8 М.Мақатаев –ақиық ақын 2 17.10/18.10
9-10 М.Мақатаев «Мен таулықпын» 2 19.10/22.10
11-12 Мұзтауға бардың ба? 2 23.10/24.10
13
Тоқсандық жиынтық бағалау
жұмысы 1
25.10

14 Мен не үйрендім? 1 26.10
2-тоқсан 40
4-бөлім. Қуат көзін үнемдй білеміз бе? М.Жұмабаев «От» өлеңі (үзінді) 1-2 Қуат көзіне не жатады? Стиль түрлері
Есімдік
Есімдіктің түрлері
(өздік,болымсыздық,белгісіздік,жалпылау есімдіктері) 2 6.1.2.1- тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;
6.1.5.1- тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау.
6.2.2.1-тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.5.1- коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсініп, ойланын толықтырып отыру
6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (түсініктеме)
6.3.6.1- тақырып бойынша үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көрсетілген мәселені шынайыөмірмен байланыстыру.
6.4.4.1- мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, түсініктеме жазу
6.5.1.4- өздік,болымсыздық,белгісіздік,жалпылау есімдіктерін ауызша және жазба жұмыстарда қолдану; 05.11/06.11
3-4 Электр энергиясын үнемдейміз 2 07.11/08.11
5-6 Жел энергетикасы 2 09.11/12.11
7-8 М.Жұмабаев-қазақтың ұлы ақыны 2 13.11/14.11
9-10 Күннен келген адам 2 15.11/16.11
11 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау жұмысы 1 19.11
5-бөлім. Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада 1-2 Туған өлкені жырлаймыз Зат есім,
Деректі және дерексіз зат есімдер
Көптік жалғау 2 6.1.1.1-тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін таңдау арқылы тақырыпты, көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1-тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау
6.2.2.1-тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.4.1- шағын мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттап, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.3.1.1- мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.3.1-орта көлемді шығармаларды түсіну,тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.4.4.1- мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.5.1-жазба жұмыстарда сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай жазу;сөйлем соңында келетін тыныс белгілерді қолдану;
6.5.1.1-мәтіндерден деректі және дерексіз зат есім, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша,ауызша жұмыстарда қолдану
6.5.2.1- жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып, жай сөйлем құрастыру 20.11/21.11
3-4 Туған жердің төсінде 2 22.11/23.11
5 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 26.11
6-бөлім. Астана мәдениет пен өнер ордасы. Ә. Ысқақ «Күн ұлымын» 1-2 Астана-елімнің мақтанышы Ресми стиль
Етістіктің шақтары
Нақ осы шақ
2 6.1.6.1-тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру;
6.1.3.1-тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.
6.2.6.1-тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда лепті сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту
6.3.3.1-орта көлемді шығармаларды түсіну,тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян, түйіндеме)
6.4.1.1- мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, өмірбаян жазу;
6.4.5.1-жазба жұмыстарда сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай жазу;сөйлем соңында келетін тыныс белгілерді қолдану;
6.5.1.5- етістік шақтарының (нақ осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану; 27.11/28.11
3-4 Біздің төріміз-Ақорда 2 29.11/30.11
5-6 «Мәңгілік ел» ескерткіші нені бейнелейді? 2 03.12/04.12
7-8 Ә. Ысқақ «Күн ұлымын» 2 05.12/06.12
9-10 «Астана Опера» Мемлекеттік опера және балет театры 2 07.12/10.12
11-12 Ұлттық мұражайға бардың ба? 2 11.12/12.12
13 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау
жұмысы 1 13.12
7-бөлім. Қазақстан қорықтары. Ө.Тұрманжанов «Қарлығаш,Дәуіт,Жылан» 1-2 Ең алғашқы қорықты білесің бе? Келер шақ
Ауыспалы келер шақ 2 6.1.1.1-тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін таңдау арқылы тақырыпты, көтерілетін мәселені болжау;
6.1.4.1-әңгіме, хикаялар мен шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып, кейіпкерерге сипаттама жасау;
6.2.1.1- тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану,ойын әсерлі,мазмұнды жеткізу;
6.2.4.1- шағын мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттап, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.3.1.1- мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.4.1- мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрамына сүйене отырып, түрлерін салыстыру
6.4.2.1- эссе тақырыбының желісінен шықпай, әр абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1- жазба жұмыстарда теңеу,эпитет сөздерді қолдану;
6.5.1.5- етістік шақтарының (ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану; 14.12/(17.12)
3-4 Алтынемел саябағының кереметі 2 18.12/19.12
5-6 Шарын шатқалын көрдің бе? 2 20.12/21.12
7-8 Ө.Тұрманжанов «Қарлығаш» өлеңі 2 24.12/25.12
9-10 Тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы 2 26.12/27.12
Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 28.12
8-бөлім.Болашақтың мамандықтары. А.Машановтың «Жер астына саяхат»атты шығармасы бойынша) 3-тоқсан 50
1-2 Мамандық неден басталған? Өткен шақ
(жедел өткен шақ) 2 6.1.4.1-әңгіме, хикаялар мен шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып, кейіпкерерге сипаттама жасау;
6.1.6.1-тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру;
6.2.2.1-тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.6.1 тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру
6.3.1.1- мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.5.1- қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру,қарама-қайшы ақпаратты анықтау;
6.4.1.1-мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, мінездеме жазу;
6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу
6.5.1.5-етістік шақтарының (жедел өткен шақ) қызметін білу, ауызша жәнежазба жұмыстарда қолдану; 10.01/11.01
3-4 «Жер астына саяхат»-мамандықтар сыры туралы кітап 2 14.01/15.01
5-6 Ең жақсы мамандық 2 16.01/17.01
7-8 Кімге ұқсағың келеді? 2 18.01/21.01
9-10 Әртіспен кездесу ұйымдастырамыз 2 22.01/23.01
11-12 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау
жұмысы 2 24.01/25.01
9-бөлім. Қазақстан және «Ұлы Жібек жолы» Д.Досжанов «Жібек жолы» үзінді 1-2 Рухани мұрамыз туралы не білесің? Ресми стиль
Ауыспалы келер шақ 2 6.1.1.1-тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін таңдау арқылы тақырыпты, көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1-тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау
6.2.5.1-тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда сұраулы сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту
6.3.2.1-ресми стильдегі мәтіндердің ерекшелігін анықтау (өмірбаян)
6.3.3.1 орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
6.4.4.1- мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу
6.5.1.5- етістік шақтарының (ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша жәнежазба жұмыстарда қолдану; 28.01/29.01
3-4 Түркістан –тарихи қала 2 30.01/31.01
5-6 Д.Досжанов «Ұлы Жібек жолы» үзінді 2 01.02/04.02
7-8 Отырарлық ғалым 2 05.02/06.02
9-10 Арыстан бап кесенесі 2 07.02/08.02
11-12 «Жібек жолы» жобасы 2 11.02/12.02
13-14 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау 2 13.02/14.02
10-бөлім. Жер байлығына аяулы көзқарас 1-2 Қазақстан картасы бойынша елімізді аралайық! Үндестік заңы
Үстеудің түрлері
(сын-қимыл (бейне) және мөлшер үстеуі) 2 6.1.2.1- тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;
6.1.3.1-тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.
6.2.1.1- тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану,ойын әсерлі,мазмұнды жеткізу;
6.2.4.1- шағын мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттап, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.3.4.1-мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрамына сүйене отырып, түрлерін салыстыру.
6.3.6.1-мәтіндегі негізгі және жаңа ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.4.5.1-жазба жұмыстарда сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай жазу;
6.4.1.1-мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.5.1.6- сын-қимыл (бейне) және мөлшер үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда қолдану; 15.02/18.02
3-4 Ұлы дала елі 2 19.02/20.02
5-6 Ш.Айтматов- халық жазушысы 2 21.02/22.02
7-8 Ш.Айтматов «Ана-Жер Ана»повесі (үзінді) 2 25.02/26.02
9-10 Ш.Айтматов «Ана-Жер Ана»повесі (үзінді) 2 27.02/28.02
11-12 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау жұмысы 2 01.03/04.03
11-бөлім. Олимпиада жеңімпаздары-қазақстан мақтанышы 1-2 Ел намысын қорғаған Бақтияр Артаев Сөйлем түрлері
(бұйрықты сөйлем)
Жалғаулықтар
(талғаулықты немесе кезектес мәнді жалғаулықтар) 2 6.1.3.1-тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.
6.1.4.1 әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау
6.2.5.1 коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту
6.3.3.1-орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру
6.4.2.1- эссе тақырыбының желісінен шықпай, әр абзацты жүйелі құрастырып, мазмұнын ашып жазу;
6.4.5.1-жазба жұмыстарда сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;
6.5.1.7- талғаулықты немесе кезектес мәнді жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша жәнежазба жұмыстарда орынды қолдану; 05.03/06.03
3-4 Былғары қолғап жеберлері 2 07.03/08.03
5-6 Қай спорт секциясына жазылдың? 2 11.03/12.03
7-8 М.Әлімбаев «Шынықсаң,шымыр боласың» өлеңі 2 13.03/14.03
9-10 2 15.03/18.03
Ә.Дүйсенбиев «Күшті болсам егер мен…» өлеңі
11 Тоқсандық Жиынтық бағалау жұмысы 1 19.03
Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 20.03

4-тоқсан
40
12-бөлім.Абайды оқы таңырқа!
Абай Құнанбайұлы Табиғат 1-2 Абай-лирик ақын. Жалғаулықтар
(себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтар) 2 6.1.2.1-тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;
6.1.5.1-тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау.
6.2.1.1-тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу;
6.2.6.1- тірек сөздер сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру
6.3.3.1-орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.4.1- мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрамына сүйене отырып, түрлерін салыстыру;
6.4.3.1- жазба жұмыстарда теңеу,эпитет сөздерді қолдану;
6.4.1.1- мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, өмірбаян жазу
6.5.1.7-себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша жазбаша жұмыстарда орынды қолдану 03.04/04.04
3-4 «Жазғытұры қалмайды қыстың сызы» 2 05.04/08.04
5-6 «Жаздыгүн шілде болғанда» 2 09.04/10.04
7-8 «Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан» 2 11.04/12.04
9-10 «Ақ киімді денелі, ақ сақалды» 2 15.04/16.04
11 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау жұмысы 1 17.04
13-бөлім.Қазақтың ұлттық қолөнері 1-2 Қазақ қолөнері Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі 2 6.1.1.1-тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты, көтерілетін мәселені болжау;
6.1.3.1- тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.
6.2.2.1-тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлтттық сө әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.3.1-ауызша мәтіндер құруда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту;
6.3.4.1- мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрамына сүйене отырып, түрлерін салыстыру
6.3.6.1- тақырып бойынша үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көрсетілген мәселені шынайыөмірмен байланыстыру.
6.4.2.1- эссе тақырыбының желісіненшықпай, әр абзацты жүйелі құрастырып, мазмұнын ашып жазу
6.4.3.1- жазба жұмыстарда теңеу,эпитет сөздерді қолдану;
6.5.2.1-жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып, жай сөйлем құрастыру
18.04/19.04
3-4 Қазақтың зергерлік өнері 2 22.04/23.04
5-6 «Зергерлік өнер»көрмесі 2 24.04/25.04
7-8 О.Бөкей «Апамның астауы» әңгімесі (үзінді) 2 26.04/29.04
9-10 О.Бөкей «Апамның астауы» әңгімесі (үзінді) 2 30.04/01.05
11 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау жұмысы 1 02.05
14-бөлім. Өлкені сипаттау өнері 1-2 Менің өлкем Деректі және дерексіз зат есім
Көптік мәнді есімдер
Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі 2 6.1.1.1- тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты, көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1- тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау.
6.2.5.1- коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсініп, ойланын толықтырып отыру
6.2.6.1- тірек сөздер сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру
6.3.1.1- мәтіндегі негізгі және жаңа ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.4.1- мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрамына сүйене отырып, түрлерін салыстыру
6.4.2.1- эссе тақырыбының желісіненшықпай, әр абзацты жүйелі құрастырып, мазмұнын ашып жазу
6.4.3.1-жазба жұмыстарда теңеу,эпитет сөздерді қолдану.
6.5.1.1-мәтіндерден деректі және дерексіз зат есім, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша,ауызша жұмыстарда қолдану
6.5.2.1- жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып, жай сөйлем құрастыру 03.05/06.05
3-4 Менің өлкемнің табиғаты 2 07.05/08.05
5 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 09.05
15-бөлім. Саяхат және туризм 1-2 Қазақстанды аралаймыз Үндестік заңы
Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілер
Сөйлем түрлері 2 6.1.4.1- әңгіме, хикаялар мен шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып, кейіпкерерге сипаттама жасау;
6.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру
6.2.4.1- шағын мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттап, тілдік ерекшелігін салыстыру
6.2.1.1- тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу;
6.3.1.1- мәтіндегі негізгі және жаңа ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.2.1- ресми стильдегі мәтіндердің ерекшелігін анықтау (күнделік)
6.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану
6.5.2.1- жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып, жай сөйлем құрастыру 10.05/13.05
3-4 Аспа жолмен көтерілдік 2 14.05/15.05
5-6 Әлемге танымал Шымбұлақ 2 16.05/17.05
7-8 Шоқан Уәлиханов «Жоңғария очерктері» (үзенді) 2 20.05/21.05
9-10 Шоқан Уәлиханов «Жоңғария очерктері» (үзенді) 2 22.05/23.05
11 Тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы 1 24.05
12 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 24.05

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *