Тест . Биоиндикация пәні

 1. Жеке белгілер қызметін атқарады?

А) таксономиялық бірліктер, тіршілік формалары, өсу формалары     

В) таксономиялық бірліктер, коллония, ассоциация

С) тіршілік формалары, өсу формалары, жиіллік, кездесу жиілігі

Д) коллония, ассоциация, өсу формалары, жиіллік

 1. Индикаторлық белгілердің бірлік классификациясын ұсынған ғалым?

А) Викторов С.В.

В) Вильямс

с) Виноградов Б.В.   

Д) Клементс

 1. Алғаш тау жыныстарының өсімдік-индикаторларының схемасын құрған ғалым?

А) А.Карпинский,1841

В) Виноградов, 1954

с) Гризебах, 1872

Д) А.Де Кандоль, 1874

 1. Экологиялық-физиологиялық индикаторлық белгілердің бірі — өсімдік пигментациясының өзгеріп, оның түсінің бұзылуы болып табылады. Галофиттер топырақ тұздылығы қалыпты болған жағдайда қандай түске ие болады?

А) қанық жасыл 

В) ашық жасыл

С) сұр-көкшіл, көкшіл

Д) сары

 1. Гидрогеологиялық жағдайлардың физиологиялық индикаторлық белгілеріне жатады:

А) өркен өлшемі, өсу формасы, бұтақтану типі, өсімдік өлшемі

В) өсімдік биіктігі, су режимі, дің диаметрі

С) өсімдіктердің су режимі, пигментациясы, тұз режимі     

Д) өсімдік топтарының үйлесімділігі, ассоциациялығы

 1. Уорен мен Хаутсон бойынша өсімдіктің қандай мүшесінде мыс пен мырыш аз мөлшерде жинақталады?

А) жапырақ пен қылқанда      

В) сүректе          

С) тұқым, бүрде, қабықта

Д) жапырақ пен сүректе

 1. Псаммофитті бұталардың өлшемінің өзгерісі нені білдіреді?

А) шөлді топырақтардың механикалық құрамының және тұздылығының өзгерісін             

В) мезофитті өсімдіктердің су алмасу мен пигментацияның өзгерісін

С) галофиттердің топырақтардың механикалық құрамының және тұздылығының өзгерісін

Д) гигрофитті өсімдіктердің су алмасу мен пигментацияның өзгерісін

 1. Галофиттерде морфологиялық өзгерістер топырақтың тұздану типіне байланысты өзгереді. Хлоридті тұздану барысында қандай өзгерістер пйда болады?

А) суккулентілік белгілерінің дамуы: жасушаның ірілігі, бағаналы және борпылдақ паренхиманың дамуы  

В) ксероморфоздық белгілердің дамуы: клетканың ұсақтылығы, склерофильділік

С) ксероморфизм мен сукулентіліктің араласа дамуы

Д) гироморфизмдік өзгерістердің жетілуі

 1. Батыс Қазақстан облысында кеш жазда және күзде екіншілік гүлдену мен вегетация жүреді. Бұл процесс қандай топырақтарда байқалған?

А)  гипсті және мергельді

В) никельді, кобадьтті, уранды

С) тұзданған сазды және  гипсті

Д) битумды және мұнайлы көмірсутекті

 1. Қоршаған орта күйін сандық өзгерісі, фенотиптік келбетінің өзгерісі биоиндикациялық зерттеудің қандай әдісіне жатады?

А) арнайы

В) арнайы емес

С) тіркеуші  

Д) жинақтаушы

 1. Стенотипті ағзалардың эвритопты ағзаларға қарағанда:

А) биоиндикациялық қасиеті жоғары  

В) биоиндикациялық қасиеті төмен

С) биоиндикациялық қасиеттрі бірдей

Д)  биоиндикациялық қасиеті жоқ

 1. Тұздануына байланысты галофильді, ылғалдануына байланысты гигрофильді, қышқылдығына байланысты ацидофильді өсімдіктер индикаторлардың қай тобына жатады?

А) теріс

В) жанама

С) тұрақты

Д) оң  

 1. Түрлі тіршілік жағдайында қауымдастықтың фитоценоздық белгілерінің өзгерісін талдауға негізделеген әдіс қалай аталады?

А) далалық морфологиялық

В) далалық бонитирлік

С) далалық геоботаниалық

Д) салыстырмалы –географиялық

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *