Тест Биоиндикация пәні. Мақсаты мен міндеті.

 1. Б.В.Виноградов индикаторлық белгілерді қандай топтарға жіктеді?

А) физиологиялық, сукцессиялық, өсу

В) статистикалық, динамикалық

С) физиологиялық, морфологиялық, флористикалық, фитоценоздық  

Д) сукцессиялық, өсу

 1. Жеке индикциялық белгі ретінде өсімдіктің тіршілік формасы қолданылады. Қандай тіршілік формаларын индикациялық белгі ретінде қолдануаға болады?

А) Раункиер, Варминг, Виноградов, Гризебах

В) Викторов, Паунд, Клементс, Лархер

С) Ф.Клементс, Хильгард, Виноградов, Гризебах

Д) Паунд, Клементс, Раункиер, Варминг     

 1. Топырақтың табиғи күйін оның гүлденуі арқылы бейнелеуде микрофототрофтылардың неше тобы арқылы анықтайды?

А) 2

В) 3

С) 4

Д) 5 

 1. Экологиялық-физиологиялық индикаторлық белгілердің бірі — өсімдік пигментациясының өзгеріп, оның түсінің бұзылуы болып табылады. Галофиттер топырақ тұздылығы маңызды, артық болған жағдайда қандай түске ие болады?

А) қанық жасыл

В) ашық жасыл

С) сұр-көкшіл, көкшіл 

Д) сары

 1. Грунт суы өсімдікке, мысалы түйетікен мен бидайыққа жетімді болған жағдайда хлорофилл концентрциясы қалай өзгереді?

А) жоғары        

В) төмен

С) өзгеріссіз

Д) орташа

 1. Пигменттердің биохимиялық ерекшеліктері индикаторлық белгілердің қай тобына жатады?

А) флористикалық

В) морфологиялық

с) физиологиялық       

Д) фитоценоздық

 1. Бұталар мен шөптесін өсімідіктердің биометриялық көрсеткіші ретінде қандай белгілер пайдалынады?

А) ағаштардың бөрікбасының және діңнің диаметрі, шөптесін өсімдіктердің шымының диаметрі мен биіктігі  

В) өсімдіктердегі тұз алмасу, суалмасу

С) өсімдіктердегі транспирация қарқындылығ, пигментациядағы өзгеріс

Д) өсімдік бойында ауыр металдардың жинақталуы

 1. Гидрогеологиялық жағдайдың морфолгиялық индикаторлық белгілеріне жатады?

А) су режимі, тұз режимі, пигментация

В) пигментация, өсімдік өлшемі, өсу формасы

С) транспирация қарқындылығы, бұтақтану типі, өсімидік өлшемі

Д) өсімдіктердің өлшемі, өркен өлшемі, өсу формасы, бұтақтану типтері

 1. Ортада болуы және күйі бойынша, сонымен бірге мінез-құлқы бойынша қоршаған ортадағы табиғи және антропогендік өзгерістерді анықтауға көмектесетін бір түр дараларының немесе қауымдастықтың тобы қалай аталады?

А) стенобионттылар

В) биотесттер

С) тест-ағзалар

Д) биоиндиаторлар    

 1. Өсу жылдамдығының өзгеруі, пішінінің өзгерісі биоиндикациялық зерттеудің қандай әдісіне жатады?

А) далалық

В) картографиялық

С) жинақтаушы

Д)  тіркеуші 

 1. Биоиндикаторлар көмегімен анықталатын жағдайлар:

А) биотесттер

В) ағза сезімталдылығы

С) ағза реакциясы

Д)  биоиндикатор обьектілері      

 1. Қызметі индикациялаушы фактормен тікелей байланысты, көрініс табуы тіршлік негізі болып табылатын индикаторлар қалай аталады?

А) жанама

В) теріс

С) тура

Д) оң

 1. Тіршілік ортасының режиміне байлнысты экологиялық көрсеткіштерді зерттеуге неізделеген әдіс қалай аталады?

А) экспериментальді

В) далалық морфлогиялық

С) флоргенетикалық

Д) экологиялық физиологиялық 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *