Тест Биоиндикацияның қолдану салалары

1. Ағаштардың жылдық сақиналарының ені, суөткізгіш ұлпалардың құрылысындағы ерекшеліктер, клетка мен клетка қабықшасының айырмашылықтары, жеке ұлпалардың даму деңгей, қандай индикаторлық белгіге жатады?
А) анотомиялық
В) Функциональдық
с) физиологиялық
Д флористикалық
2. Теріс индикаторлар дегеніміз?
А) қандай да болмасын әсерді көтере алмайтын ағзалар тобы
В) экологиялық амплитудасы өте кең және фактор деңгейі әр түрлі болып келетін ортада өсуге бейімделген ағзалар
С)белгілі бір факторы басым ортаға бейімделегн ағзалар
Д) индикаторлық қасиеті жоқ өсімдіктер
3. Микрофототрофты ағзалардың топырақта екі-үшеуінің кездесуі қандай жағдай?
А) топырақтың қолайсыздығы, катастрофалық күйі
В) топырақтың кризистік күйі
С) топырақтың қауіптілік күйі
Д) топырақтың қалыпты күйі
4. Азот жетіспеген жағдайда өсімдікте қандай өзгерістер жүреді?
А) жапырақта сары-қоңыр, сары-жасыл сызықтар мен дақтардың пайда болуы
В) жапырақтың қою жасыл, сұр-күлгінге боялуы
С) жапырақтың жүйкеден бастап, ортасына қарай жартылай түссізденіп, сарғаюы
Д) шұбар хлороздың түзілуі
5. Уорен мен Хаутсон бойынша өсімдіктің қандай мүшесінде мыс пен мырыш көп мөлшерде жинақталады?
А) жапырақ пен қылқанда
В) сүректе
С) тұқым, бүрде, қабықта
Д) жапырақ пен сүректе
6. Өсімдік биіктігін,бұта мен дін диаметрін жапырақ тақтасының өлшемі қандай индикаторлық белгіге жатады?
А) сыртқы морфологиялық
В) ішкі анотомиялық
с) физиологиялық
Д) флористикалық
7. Батпақты жердегі қарағайдың қалыпты жердегі қарағайдан ерекше индикаторлық белгілері бойынша ажыратылады. Ол қандай белгілер?
А) өсімдіктің өте биік өсуі., қылқандардың ұзаруы, бүрлердің іріленуі
В) өсімдік бойының аласарып, қылқандарының қысқарып, бүрлерінің ұсақталуы
С) өсімдік бойының аласарып, қылқандарының қысқарып, бүрлердің іріленуі
Д) өсімдіктің өте биік өсуі., қылқандардың ұзаруы, бүрлердің қысқаруы
8. Батыс Қазақсатн территориясында өсетін бұйырғын өсімдігі гипсті және тұзды саздақты топырақтарда қандай пішінге ие болады?
А) теротологиялық ауытқушылқтардың дамуы
В) бойы биік, бұтақтары тік орналасқан, жартылай бұташық пішінді
С) төмпешік тәрізді пішінді, бұтақтары қысқарған және көлденеңнен орналасқан
Д) гүлдердің пішіндерінің өзгерісі, аталық пен аналықтың санының азаюы
9. Экологиялық бейімделушілігі өте тар (стенобионттар), өзінің мінез-құлқы, физиологиялық реакцияларындағы өзгерістер немесе өзінің тіршілігі арқылы қоршаған отадағы өзгерісті немесе оның табиғи және антропогендік сипаттамасын анықтайтын ағзалар қалай аталады?
А) индикатор – ағза
В) биоиндикатор
С) тест-ағза
Д) стенобионттылар
10. Бір реакцияның түрлі факторлар арқылы туындауы қандай әдіске жатады?
А) арнайы
В) арнайы емес
С) генетикалық
Д) жинақтаушы
11. Эвксерофиттер топырақтың шамадан тыс ылғалдануын жоққа шығарады. Бұл индикаторлардың қайсысының белгісі болып табылады?
А) тура
В) жанама
С) теріс
Д) тұрақты
12. Ландшафттың түрлі құрлымдық элементтеріндегі белгілі бір қауымдастықтың сипаттамасын сәйкестендіре отырып зерттеу әдісі қалай аталады?
А) картографиялық
В) салыстырмалы-географиялық
С) экологиялық- географиялық
Д) аэрометод
13. Экологиялық географиялық әдіс дгеніміз не?
А) Экологиялық профил құра отырып, ондағы өсімдік жабынының рельефке, топырақ тұзыдылығына, ылғалдылыққа, топырақтың механикалық құрамына, қарашірікке, тау жыныстарының құрамына грунт суының тереңдігіне, микроклиматқа, адам әрекетіне байланысты өзгерісін зерттеу әдәсі қалай аталады? +
В) Тіршлік ортасының жағдайына байланысты көпжылдық өсімдіктердің тіршлілік деңгейін, жасы мен биіктігінің қатынасын, жылдық өсімін, орташа өсу жылдамдығын анықтауға негізделген әдіс қалай аталады?
С) Тіршілік ортасының режиміне байлнысты экологиялық көрсеткіштерді зерттеуге неізделеген әдіс қалай аталады?
Д) Түрлі тіршілік жағдайында қауымдастықтың фитоценоздық белгілерінің өзгерісін талдауға негізделеген әдіс қалай аталады?
ҮІ — нұсқа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *