«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып  (оқыту қазақ тілінде емес)

 

   «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын  тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 1-2 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.

Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес сабақтың лексикалық тақырыбын өзі таңдап құрастырады және таңдаған тақырыпқа байланысты сағат санын өзі белгілей алады.

Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат.

Оқулық авторлары:  Г. Қосымова, А.Сатбекова, Е.Арын, К. Рахимжанов    Алматы «Мектеп»  баспасы 2018 –жыл

 

Жалпы сабақ реті

Тоқсандық

сабақ реті

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Күні

Оқу мақсаттары

І тоқсан 40 сағат

1.     Білім.Ғылым.Инновация

Көркем әдебиетТ.Сұлтанбеков «Ғажайып планета»

1-2

1-2

Білімді мыңды жығар

2

 

 

8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау; 

8.2.4.1  — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау.   

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (интервью) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау  

8.4.1.1- мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу;

8.4.3.1 -жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу      

8.5.1.1 — болжалдық сан есімдердіжазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

3-4

3-4

Болашақтың кілті-ғылымда

2

 

5-6

5-6

Баламалы қуат көздері

2

 

 

7-8

7-8

Технология, оның озық түрлері

2

 

9-10

9-10

Жазу-технологияның жетістіктері

2

 

11-12

11-12

«Ғажайып планета»

2

 

 

13-14

13-14

Білім-ғылымның табысы

2

 

 

15-16

15-16

Ғылымның қазіргі жетістіктері

2

 

2.     Сауда жасай білесің бе?

Көркем әдебиет :  А. Құнанбайұлы. «Базарға қарап тұрсам, әркім барар»

17-18

17-18

Сауда, оның адам өміріндегі маңызы

2

 

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау;

8.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру       

8.2.2.1 — түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып,көңіл-күйді білдіруде  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру              

8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру              

8.4.2.1 -эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.4.1- тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану  

8.5.1.1-бөлшектік сан есімдердіжазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

19-20

19-20

Сауда тарихы

2

 

 

21-22

21-22

Сауданың қолданылатын орындары

2

 

23-24

23-24

«Базарға қарап тұрсам, әркім барар»

2

 

25-26

25-26

Сауда орнындағы қарым-қатынас этикеті

2

 

27-28

27-28

Сатып алушының бейнесі(ББЖ)

2

 

3.     Жаһандық энергетикалық дағдарыс

Көркем әдебиет :  Ш.Айтматов  «Кассандра таңбасы»

29

29

Дағдарыс, оның әсері

1

 

 

8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;

8.1.3.1  — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздердің мағынасын түсіну      

8.2.5.1 — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру              

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (мақала) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау       

8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақалажазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

8.5.1.2 — еліктеу сөздерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

30-31

30-31

«Ұлы тоқырау» дағдарысы

2

 

32

32

Энергетикалық дағдарыс

1

 

33-34

33-34

Ш.Айтматов «Кассандра таңбасы»

2

 

35

35

Адамзаттың рухани дағдарысы

1

 

36

36

Адам өміріне қауіп төңдіретін факторлар

1

 

37

37

Адам санасын өзгерту

1

 

 

38

38

Жаңа энергия-жаңа экономика ББЖ

1

 

39

39

Адамзат өркениетін аман сақтау.

1

 

40

40

Тоқсандық бақылау жұмысы

1

 

ІІ тоқсан 40 сағат

4.     Достық пен татулық-Таптырмас бақыт

Көркем әдебиет :  Т. Айбергенов «Бір тойым бар»

41-42

1-2

Достық пен татулық-таптырмас бақыт

2

 

8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау;

8.1.6.1 – тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру       

8.2.5.1 — пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;

8.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту       

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (мақала) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау  

8.4.1.1 — мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап,пікір жазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатынтыныс белгілерді орынды қолдану

8.5.1.3 — етістіктің шартты рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды қолдану

              

 

43-44

3-4

Досы көпті жау алмайды

2

 

45-46

5-6

Жан-жануарлар татулығы

2

 

47-48

7-8

Т. Айбергенов «Бір тойым бар»

2

 

49-50

9-10

Отбасы-Отанның тірегі

2

 

 

51-52

11-12

Достықты сақтау киелі іс

2

 

 

53-54

13-14

Қазастан халқы Ассмблеясы(ББЖ)

2

 

5.     Кәсіп- бақыттың шырағы, еңбек –ырыстың бұлағы

                                                         Көркем әдебиет: С. Мұқанов «Саятшы Ораз»

55-56

15-16

Еңбек-байлық

2

 

 

8.1.3.1 — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау    

8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;

8.2.4.1  — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау    

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (жолдаулар) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру       

8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.3.1 — жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу      

8.5.1.3 — етістіктің бұйрық рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды  қолдану

 

 

 

57-58

17-18

Еңбек адамы

2

 

 

59-60

19-20

Аңшылық пен құсбегілік

2

 

 

61-62

21-22

Аң аулау тәсілдері

2

 

 

63-64

23-24

«Жылқышы әңгімесі»

2

 

 

65-66

25-26

Мамандық пен кәсіп түрлері

2

 

67-68

27-28

Кәсіп-бақыттың шырағы

2

 

6.     Қазақстанның су ресурстары

Көркем әдебиет :   Ә. Нүрпейісов «Қан мен тер»

69-70

29-30

Сусыз тіршілік жоқ

2

 

 

8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау     

8.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту;

8.2.6.1 -кесте, диаграмма, нұсқаулық, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру              

8.3.1.1 — перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;

8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау       

8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап,интервью жазу;

8.4.5.1 -тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

8.5.1.1 -күшейткіш үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану

71-72

31-32

Қазақстанның су қорлары

2

 

73-74

33-34

Экологиялық апатқа ұшыраған өзен көлдер

2

 

75-76

35-36

Арал теңізі

2

 

77-78

37-38

Балықшылар өмірі (ББЖ)

2

 

79

39

Судың тіршіліктегі пайдасы

1

 

80

40

Тоқсандық бақылау жұмысы

1

 

 

 

 

 

 

ІІІ тоқсан 50 сағат

7.     Тарихи тұлғалар тағылымы

Көркем әдебиет :  Т. Әлімқұлов «Қараой»

81-82

1-2

Тарихи тұлғалар

2

 

 

8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.3.1  — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну    

8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;

8.2.4.1  -идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (қысқа очерк) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау  

8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.3.1 — жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу      

8.5.1.5 — демеулік шылаулардың (сұраулық, күшейткіш) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

 

 

 

83-84

3-4

Махамбеттің тарихи тұлғасы

2

 

85-86

5-6

Тәуелсіздікті аңсаған тарландар

2

 

87-88

7-8

Адамдық диқаншысы

2

 

 

89-90

9-10

Алаш арыстары

2

 

 

91-92

11-12

Ер бақыты-ел қолында

2

 

 

93-94

13-14

Өнердің өрен жүректері

2

 

 

95-96

15-16

Еліміздің тарландары (ББЖ)

2

 

8.     Қызым-жағадағы құндызым, Ұлым-аспандағы жұлдызым

Көркем әдебиет :  «Қозы Көрпеш Баян Сұлу» жыры

97-98

17-18

Ұрпақ тәрбиесі-ұлағатты іс

2

 

8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау    

8.2.5.1 — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру              

8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;

 8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау       

8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, пікір жазу;

8.4.3.1 — жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу      

8.5.1.5 — демеулік шылаулардың (болжалдық, шектік) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану

 

 

99-100

19-20

«Қозы Көрпеш Баян Сұлу» жыры

2

 

101-102

21-22

Махаббат дастаны

2

 

 

103

23

Ғашықтар күні мерекесі

1

 

 

104-105

24-25

Мен елімнің ертеңімін

2

 

9.     Биоалуантүрлілік. Жойылып бара жатқан жануарлар мне өсімдіктер

Көркем әдебиет :  М. Әуезов «Көксерек»

106-107

26-27

М. Әуезов «Көксерек»

2

 

 

8.1.3.1 — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;

8.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру.      

8.2.4.1  — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау;

8.2.5.1 — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру  

8.3.1.1 — перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру              

8.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану;

8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатынтыныс белгілерді орынды қолдану

8.5.1.5 -демеулік шылаулардың (болымсыздық немесе қарсы мәнді, нақтылау) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану

 

 

108-109

28-29

Құрмаштың күшігі

2

 

 

 

110-111

30-31

Аң-құстардың адам тіршілігіне әсері

2

 

112-113

32-33

Жабайы жануарлар ортасы

2

 

 

114-115

34-35

Қазақстандағы жануарлар әлемі

2

 

116-117

36-37

Өсімдіктердің маңызы

2

 

 

118-119

38-39

Құстар-табиғаттың бір бөлшегі(ББЖ)

2

 

10.              Наурыз және әлем халықтарының оны қарсы алу ерекшеліктері

Көркем әдебиет :Б.Ж.Бопайұлы « Қазақы наурызыма»

 

120-121

40-41

Наурыз –Ұлыстың ұлы күні

2

 

 

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау;

8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

8.2.2.1 — түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып,көңіл-күйді білдіруде  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;

8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау       

8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру              

8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

8.5.2.1 — жазба жұмыстарында себеп-салдарсалалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

 

 

122-123

42-43

Наурыз бата тілектері

2

 

 

 

124-125

44-45

Наурыз той салты туралы ұғым

2

 

 

 

126-127

46-47

Наурыздағы қазақы ырымдар

2

 

 

 

128-129

48-49

Наурыз жырлары

1

 

130

50

Тоқсандық бақылау жұмысы

1

 

 

ІV тоқсан 40 сағат

11.              «Мәңгілік елдің нұрлы  жллы»

Көркем әдебиет : Н. Назарбаев  «Қазақстан жолы»

 

131-132

1-2

Мәңгілік Ел

2

 

 

 

8.1.3.1 — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.   

8.2.2.1 — түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып,көңіл-күйді білдіруде  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;

8.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту       

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (қысқа очерк) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау  

8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

8.5.2.1 — жазба жұмыстарында  талғаулысалалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

 

133-134

3-4

Қазақстан-әлемдік  ареннада

2

 

 

 

135-136

5-6

Тәуелсіздік тағылымы

2

 

 

 

137-138

7-8

«Көк тудың желбірегені»

2

 

 

 

139-140

9-10

Бәсекеге қабілеттілік

2

 

 

 

141-142

11-12

Рухани  жаңғыру

 

2

 

 

 

143-144

13-14

Туған жерге туың тік

2

 

 

 

145

15

Қайталау сабақ (ББЖ)

1

 

 

12.               Қазақтың айтыс өнері мен сөз мәдениеті

Көркем әдебиет :  Р. Зайытов пен А. Кәріпжанов айтысы

146-147

16-17

Айтыс –асқақ өнер

2

 

 

8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;

8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау        

8.2.1.1 — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру              

8.3.1.1 — перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (мақала, интервью) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау  8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, пікір жазу;

8.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану  

8.5.2.1 — жазба жұмыстарында кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

148-149

18-19

Айтыстың атаңгерлері

2

 

 

150-151

20-21

Қазіргі айтыс шеберлері

2

 

 

152-153

22-23

Айтыстағы сөз мәдениеті

2

 

 

154-155

24-25

Ұлттық сөз этикеті

2

 

 

156-157

26-27

Тауып сөйлеу-өнер

1

 

 

158

28

Қайталау сабақ

1

 

13.               Қазақстан-Байқоңыр-Ғарыш

Көркем әдебиет :  Н.Жүсіп «Қыран қазақ»

159-160

29-30

Т.Әубәкіров- тұңғыш ғарышкер

2

 

 

8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру;      

8.2.4.1 — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау;

8.2.5.1  — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру  

8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру              

8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер) 8.5.2.1 — жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

161-162

31-32

Қыран қазақ

2

 

 

163-164

33-34

Байқоңыр –жер кіндігі

2

 

 

165-166

35-36

Күн жүйесі

2

 

 

167-168

37-38

Ғарышты игеру

2

 

 

169

39

Тоқсандық бақылау жұмысы

 

 

170

40

Қайталау сабақ

 

 

               

 

 

Барлығы : 170 сағат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмыстарынын саны

8-сынып қазақ тілі мен әдебиеті

І тоқсан

Жұмыс түрі

Мерзімі

1

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №1

 

2

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №2

 

3

Тоқсандық бақылау жұмысы

 

ІІ тоқсан

4

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №1

 

5

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №2

 

6

Тоқсандық бақылау жұмысы

 

ІІІ тоқсан

7

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №1

 

8

Тоқсандық бақылау жұмысы

 

9

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №2

 

ІVтоқсан

10

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №1

 

11

Тоқсандық бақылау жұмыс

 

12

Бөлім бойынша бақылау жұмысы №2

 

Бөлім бойынша : 8

Тоқсандық: 4

Барлығы : 12

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *