Ғашықтар күні мерекесі жайында

Бөлімі:

2-бөлім. Қызым – жағадағы құндызым, Ұлым – аспандағы жұлдызым

 

Мектеп:

 

 

Күні:

 

Мұғалімнің

аты-жөні:

 

Сынып: 8

 

Қатысқандар

саны:

Қатыспағандар

саны:

Сабақтыңтақырыбы

Ғашықтар күні мерекесі  жайында

Сабақтаіскеасатыноқумақсаты (оқубағдараламасынансілтеме)

8.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

Сабақтыңмақсаты

. Жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу.

Бағалаукритерийі

Бағалау критерийі

Тапсырма

Бағалау дескрипторы

оқушы

8.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау.

1

ü Мәтін мазмұнын түсінеді;

ü Ойды жалғастырып жазады;

ü Пікірлерін әсерлі жеткізеді.

2

 

 

ü Жыр мазмұнына талдау жасайды;

ü Өзгеріс енгізеді;

ü Ойларын дәлелді жеткізеді.

3

ü Шығармада айтылған адам қасиеттерін түсінеді;

ü Ойларын өмірмен байланыстырып, нақты жеткізеді.

Тілдікмақсаттар

Пәндік лексика мен терминология: 

Оқушылар түсінеді және сипаттайды…

Оқылым тапсырларын орындауға пайдалы тіркестер:

Менің байқағаным,… Менің  ойымша,…  Мен ойлаймын,… Біздің ойымызша,… қорыта келе,… себебі…, өйткені,…

Тірек сөздерді қолданады…

Құндылықтар

   Өмір бойы білім алу:  Өз ой — пікірлерін көркем жеткізе білуге үйрету; шығарманың көркемділік ерекшеліктеріне талдау жасау арқылы жазушы шеберлігіне, даралығына көз жеткізу.

   Ынтымақтастық: Бір-біріне көмектесу, топта, жұпта жұмыс жасау, өзгенің пікірін сыйлау.

 Туған елге тағзым: Туған жерді сүю, қадірлеу, патриоттық сезімге баулу.

Жаһандықазаматтыққатәрбиелеу

Лиро-эпостықжырларындатұрмыс-салтжырларыныңайтыс, жоқтау, жар-жар, жұбату, жұмбақайтыс, қоштасу, сыңсусияқтытүрлерініңөтежиікездесетінінталқылап,Қазантөңкерісінедейінлиро-эпостықжырларынжинап, жариялаудаорысғалымдарыныңВ.В.Радлов, И.Н.Березин, Г.Потанин, Н.Пантусовт.б. көпеңбексіңіргендерітуралытүсінеді.

АКТ дағдысынқолдану

Интербелсенді тақта аудиовизуалды материалды демонстрациялауға қолданылады.

Өмірменбайланыс

Лиро-эпостықжырлардыңхалықөміріненорыналуы, көркемділікерекшелігініңадамөміріндегімаңыздырөлінтануға баулу.

Пәнаралықбайланыс

Тіл, әдебиет, өнер

Алдыңғыбілім

Прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру.

Сабақбарысы

Жоспарланғанкезеңдері

Жоспарланғаніс-әрекеттер

 

Дереккөздер

Сабақтың басы

2 мин

 

Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылар суреттер арқылы топқа бөлінеді. Әр топ өз суреттере қатысты тақырып айтады.

Сабақтың тақырыбы мен мақсаты, күтілетін нәтижелері айқындалады.

слайд

 

Сабақтың ортасы

2 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13мин

1 мин

 

10 мин

2 ми

Ой шақыру. Сыныпен жұмыс.

Лиро-эпостық жырлар туралы не білесіздер? Қандай лиро-эпостық жырлар бар?

Ертедегі қазақ поэзиясында сюжетті әңгімеге құрылған жырлардың бір бөлігі лиро-эпос деп аталады.«Қозы Көрпеш — Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Күлше қыз — Назымбек», «Мақпал қыз», «Қүл мен қыз», «Айман — Шолпан» т.б.

Оқушылар ойларын ортаға салады.

Жұптық жұмыс.

1. Өздік жұмыс – мәтінмен танысу. Оқулық бойынша  «Кіріспе» атты мәтінді өзара оқып   шығу. Жаңа сөздерді тауып,мазмұнын ашу, сөздіктерге жазу. Мәтіннің мазмұнын түсіну.

2. Жұппен жұмыс: партада отырған 2 оқушы бір-біріне мәтін бойынша 3-4 сұрақ қою арқылы  мәтіннің мазмұнын түсінгенін анықтайды.

-ал ауыз әдебиеті мен  жазба әдебиетінің айырмашылығы неде? Ауыз әдебиеті – көп  нұсқалы,жазба әдебиеті авторы болғандықтан бір ғана нұсқалы болады.

Бағалау дескрипторы:

ü Мәтін мазмұнын түсінеді;

ü Ойды жалғастырып жазады;

ü Пікірлерін әсерлі жеткізеді.

Оқылым тапсырмасы. Топтық жұмыс«Джигсо» әдісі арқылы. Топтар оқиды, әр топтан бір не екі оқушыдан өзге топтарға барып, өз тобында талқылағандарымен бөліседі. Кейін өз топтарына қайта келеді. Топтар қорғайды.

1.«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырын оқиды, сюжеттік жоспар құрады.

2.Жырдың қай бөлігіне өзгеріс енгізер едіңіз? Қандай?

Кері байланыс. Топтық бағалау.

А, А+ өз болжамдарын дәлелді, әсерлі жеткізеді.

Топтар сағат тілімен бір-бірін бағалайды.

Бағалау дескрипторы:

ü Жыр мазмұнына талдау жасайды;

ü Өзгеріс енгізеді;

ü Ойларын дәлелді жеткізеді.

Жаһандық азаматтық

Лиро-эпостық жырларындатұрмыс-салт жырларының айтыс, жоқтау, жар-жар, жұбату, жұмбақ айтыс, қоштасу, сыңсу сияқты түрлері өте жиі кездеседі. Қазантөңкерісінедейінлиро-эпостықжырларынжинап, жариялаудаорысғалымдарыВ.В.Радлов, И.Н.Березин, Г.Потанин, Н.Пантусов т.б. көпеңбексіңірді.

Петербург университетінің профессоры И. Н. Березин өзінің «Түрікхрестоматиясы» дейтінкітабында (1876 ж.) «ҚозыКөрпеш — Баян сұлу» жырыныңбірвариантынжариялайды. Түркістанөлкесініңархеологаясынзерттегенғалым Н. Пантусов 1898 жылықозы мен Баянныңмоласыдейтінескерткіштізерттейді, ол осы жолда ел арасынан «ҚозыКөрпеш — Баян сұлу» жырыныңбірнұсқасынжазыпалады да, оны әуеліТашкенттекейінненқазандашыққан «Орта Азияныңескізаманы» дейтінкітабындабастырған. Оренбург музейініңбасқарушысыболғанорыс та-рихшысы И. А. Кастаньеөзінің «қазақдаласы мен Оренбург өлкесініңескібелгілері» (1910) дейтінкітабында «ҚозыКөрпеш — Баян сұлу» жырының он шақтынұсқасынандерекбередіжәнесолкітабындажырдыңбірүлгісінорысшааударыпжариялайды.

 

Оқылымнан кейінгі тапсырма. Жеке тапсырма.

Қалыптастырушы бағалау.

1.    Шығармада адамның қандай қасиеттері айтылады? 70-80 сөз.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау дескрипторы:

ü Шығармада айтылған адам қасиеттерін түсінеді;

ü Ойларын өмірмен байланыстырып, нақты жеткізеді.

 

Кері байланыс.

Бағалау.Өзін-өзі бағалау. Мұғалім пікірі.

слайд

 

http://ikitap.kz/index.php/catalog/audiobook/5131-qozy_korpesh_bayan_sulu

Қозы Көрпеш – Баян сұлу, аудиокітап

 

 

 

http://kitap.kz/reader/muxtar_auexov_qozy_korpesh_bayn_sulu

М.Әуезов (Жанақтың нұсқасы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

2 мин

Рефлексия. Жалпы сабаққа пікір білдіреді.

Аяқталмаған 4 сөйлем әдісімен сабақты қорытындылау.

Бүгін мен…………………. білдім

*…………….. қызықты болды.

*…………………….. қиын болды.
*……………………. екенін түсіндім.

Үй жұмысы: Лиро-эпостық жырлардың зерттелуі.(зерттеулерді оқу)

слайд

Сабақта саралау тапсырмалары болды  ма? Қалайша қолдау көрсете аламын? Қабілетті оқушыларды оқытуда алдыма қандай міндеттер қоямын?

Оқушылардың материалды қаншалықты игергенін қалай бағалаймын?

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасын сақтау

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ/ оқыту мақсаттары шыншыл ма? 

Барлық оқушылар ОМ жетті ме?

Егер жоқ болса, неге?

Сабақтағы  саралау дұрыс өтті ме? 

Сабақтағы кезеңдер сақталды ма? Жоспардан тыс не жасалды? Неге?

 

 

 

 

 

 

 

Жалпыбағалау

 

Қандайекіаспектжақсыөтті? (оқыту мен білім беру туралыойланыңыз)

1:

2:

Сабақтыжақсартуға не себепболатынеді? (оқыту мен білім беру туралыойланыңыз)

1:

2:

Сабақбарысындасыныптыңжетістігітуралы не ойладым/ жекеоқушылардыңқиындығы, келесісабақтарда неге назараударуқажет?

 

 

           

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *