Жастық негативизм оқушылар үлгермеушілігінің факторы ретінде

Жастық негативизм оқушылар үлгермеушілігінің факторы ретінде

 

Нақ жасөспірімдік кезеңде белсенді өзіндік тәрбие процесі басталып, адамның кейінгі бүкіл өмірінде түрлі формада жалғасатынын айтып өту керек. 12-13 жасқа жеткен кезде балалар алғаш рет интеллектуалды және дербес өзін-өзі жетілдіру мүмкіндіктері жайында ойланып, осы мақсатқа қол жеткізу үшін саналы, мақсатты түрде әрекеттер жасай бастайды.

Ғылыми тұрғыдан оқушылар үлгермеушілігінің алдын алу мен оны жеңу – күрделі процесс. Ол педагогикалық диагностика негізіндегі жүйелі әрекеттер шеңберінде жүзеге аса алады. Бұл үшін оқушыны әлеуметтік және ұжымішілік қарым-қатынастарға, қоғаммен және ұжыммен жауапты байланыстар жүйесіне енгізіп, мектеп, қоғам, отбасының барлық оңды мұмкіндіктерін пайдалану керек, үлгермеуші оқушыларға қатысты бірыңғай педагогикалық ұстанымдар-ды құру қажет, объективті өзін-өзі бағалауды қалыптастырып, қажетті мінезге жаттығу әдістемесіне үйрету керек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *