Әйелдерге кеңес беру кабинетіндегі психотерапевттік жұмыстар және оларды ұйымдастыру

Әйелдерге кеңес беру кабинетіндегі психотерапевттік жұмыстар және оларды ұйымдастыру

 

1. Перинаталды психологтың қызметі мен міндеттері.

2. Әйелдерге кеңес беруде міндеттері психотерапевтикалық кабинетінде пациентті қабылдауды ұйымдастыру

3. Әйелдерге кеңес берудегі психотерапевтикалық кабинетінде психопрофилактикалық жұмыс

 

Әйелдер кеңес ррны шешінетін орыннан, тіркелетін орыннан, күту бөлмесінен, жүктілерді, босанған әйелдерді, гинекологиялық ауруларды қабылдайтын және жүктілерді психопрофилактикалық сабаққа дайындайтын, жатыр мойнының патологиясын емдейтін, лаборатория, УДЗ жүргізетін кабинеттерден түрады. Акушерия-гинекология комегін жүмысшы әйелдерге жақындату мақсатымен ірі мекемелердің ішінде гинекологиялық бөлімшелер және әйелдер кеңес орны ұйымдастырылады. Мұвдай бөлімшелерде жүмыс жасайтын дәрігерлердің негізгі міндеттері:

1. Емдеу-профилактикалық жұмыс;

2. Әйелдердің еңбек жағдайларын бақылау;

3. Тамақтану туралы кеңес беру;

4.   Уақытша жұмыс жасамайтын өйелдер арасында экспертиза жүргізу;

5. Әйелдер арасындағы ауруларды талдау;

6. Жүмысшыларды профилактикалық қараудан өткізу;

7. Еңбек жағдайларын жақсартуға қатысу;

8. Гигиена бөлімшесінің жұмысын бақылау.

Ірі қалаларда медициналық-генетикалык әйелдер кеңес орындары ұйымдастырылған. Негізгі мақсаттары:

1. Генетикалық ауруларды анықтау;

2. Тұқым қуалаушылық аурулары бар әйелдерді ерекше есепке алып, оларға бақылау жүргізу;

3.  Медициналық генетика туралы мекемелерде және дөрігерлер арасында кеңес жүргізу.

Әйелдер кеңес орнының мақсаттары:

1. Жүкті, босанған және гинекологиялық аурулары оар өйелдерге емдік-профилактикалық көмек көрсету;

2.   Жүктіліктен  сақтану жүмыстарын жүрпзу (контрацепция);

3 Әйелдер арасыңда санитарлық ағарту жүмысьш жүрпзу,

4.   Жүкті, босанған әйелдерді емдегенде жаңа диагностикалық, емдік тәсілдерді қолдану;

5.  Әйелдердің еңбек жағдайларымен танысып, заң түрғысында қорғау;

6  Әйелдеркеңесорныөнебойыперзентханамен,жедел-жәрдем мекемесімен, жасөспірімдер емханасымен және басқа емдік-профилактикалық мекемелермен (туберкулез, венерология, онкология диспансерлерімен) тығыз баиланыста жүмыс жасауы қажет;                      

7  Әйелдер кеңес орны дәрігерлершщ ең непзп міндеті «қауіп-қатер» тобындағы әйелдерді бақылауға альш, оларға өз мезгілінде емдік және кеңестік көмекті үйымдастыру.

Әйелдер кеңес орнының негізгі сапалы көрсетімдері:

1.  Жүкті әйелдерді ерте мезгілден (12 аптаға деиш) есепке алу жиілігі;                                                             

2. Жүктіліктің асқынуын (гестоз, үзаққа созылуын т.о.) мезгілінде анықтау;                                             

3 «Қауіп-қатер» тобындағы және жүктшіктен тыс аурулары бар жүкті әйелдерді өз уақытында перзентханаға жатқызу жиілігі;

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *