Ақпараттық экономиканың заңдары. Ақпараттық қызметтердің негізгі категориялары

 

 

       Дәріс мақсаты:    Ақпараттық қызметтердің негізгі категорияларын түсіндіру.

      Дәріс жоспары:

 1. Экономикалық үрдістер дамуының ақпараттық негіздеріне жалпы сипаттамасы.
 2. Әлемнің бірегей бейнесін жүргізудің ақпараттық ұстанымы және экономикалық нақтылық.
 3. Трансформациялық экономика, ақпараттық диалектика и экономикалық дамудағы қарама-қайшылық процестері

           Экономикалық үрдістер дамуының ақпараттық негіздерінің сипаттамасы экономикалық ақпараттың ақпараттық экономикаға айналуымен анықталады. Өнеркәсіптік, ақпараттық және ауысымдық экономикада экономикалық ақпарат үш деңгейден өтеді: біріншіден, еңбек аясы ретінде, екіншіден, тауар және пайда көзі ретінде, үшіншіден, еңбек өнімі ретінде танылады. Жалпы ақпарат сонымен қатар, экономикалық ақпарат экономикалық түрдің негізі болып табылады.  Түрлі экономикада экономикалық ақпаратты кодтау және декодтау дәрежесіне байланысты, өндіріс және тұтынушылық үрдістеріне түрлі күштермен әсер ете алады. Берілген жұмыста экономиканың үш түрі: өнеркәсіптік (капитал), ауысымды-көшпелі (ақпараттық капитал) және ақпараттық (инон).       

       Ақпараттық экономиканың мақсатты концепцияларының ерекшелік тобының тізімдемесін және жүйелі әрекеттесуін басынан соңына дейін келтіру керек. Концепция негізінде бірінші топқа ақпараттық экономиканың суперсубстанциясы түрі – ЖАЛПЫ АҚПАРАТ жатады.

Екінші топ – ақпараттық-өндірістік және қатынастарды басқарушылық, зияткерлік күш, қызметтер, табиғи-заттық өнім және идеялардың  ұдайы өндіріс тобы. Үшінші топ – ақпараттық үйлесімділік және белгіленген экономикалық ақпарат тобы, оның қасиеті, қызметі, топтастырылуы.

Төртінші топ –  ақпараттық – экономикалық заңдар мен қапараттық- экономикалық қайшылықтардың біркелкі байланысқан сұрақтар тобы. Ақпараттық фетишизмның феномены ашылады.

                Бесінші топ – КШҚ өнімі және заты, ақпараттық тауар және ұлғайған құндылықтардың қайнар көзі ретінде экономикалық ақпарат тобы.

Алтыншы топ – ақпараттық постиндустрия, ақпараттық технология және ұлттық ақпараттық қор тобы.

                Жетінші топ – ҚШҚ тобы. 

Сегізінші топ – экономикалық ақпаратты және табиғи бірлескен және жасанды интеллектіні өңдейтін персонал тобы. 

                Тоғызыншы топ – экономикалық ақпарат нарығының тобы және ақпараттық – тауар өндірісі және ұдайы өндірісі. Ақпараттық экономика концепциясының жоғарғы бөлігін оныншы топ аяқтайды – әлеуметтік – экономикалық тиімділігінің тобы. Сонымен, ақпараттық экономика – қоғамдық компьютерленген инновациялық интеллектуалды ұдайы өндіріс экономикасы (өндіріс, өнеркәсіп, жинақтау, ауысым,  материалдық және рухани, жинақтау, айырбас, жиынтық қоғамдық өнімді оның материалды не рухани іске асырылған түрдерін тұтыну және тарату). Ақпараттық экономика  қоғамдық өндірістің жіне тұтынушылықтың қоғамдану және дамуының  кезеңдерінің бірі болып табылады. ХХI – ші ғасырдың басында ақпараттық экономика    әлеуметтік-шаруашылық құрылымдар қоғамдануының  ең жоғары құрылымы болып және машинадан кейінгі өнеркәсіпке негізделеді.         Қазіргі кезде дамыған ақпараттық – экономикалық жүйелерде меншіктің түрлері, сонымен қатар басты формасы- меншіктің ақпараттық-зияткерлік түрі арқылы ішкі және сыртқы ашуға жауап беру және әсер етуге  мүмкіндіктері бар. (НОУ — ХАУ, жоғары неотехнологияларға арналған патенттер, лицензиялар жалған капитал, ақпараттық капитал және инон).           Ақпараттық-зияткерлік меншіктің креативті түріне көшу қызметтер мен жаңадан шығарылатын және тұтынатын тауарлардың сұрыпталымын ұлғайтуға  белгіледі. Қысқаша айтқанда, ақпараттық экономика әрбір жеке тұтынушының талғамын және ерекшеліктерін ескере отырып, көңілінен шығуға тырысады. Өнеркәсіптік экономика шарттары қалыпты тауарларды өндірумен сипат алады.  Мұндай сипат  еңбектің ұдайы өндірісін сандық жағынан жоғарлату және көлемді экономикалық даму есебімен капитал иегерлерінің талпынысымен пайданы жоғарылатуды анықтаған.

        Әлемнің бірегей бейнесін жүргізудің ақпараттық ұстанымын ақпараттық көзқараспен қарау біріншіден жалпы ақпаратқа және екіншіден материя мен санаға негізделеді.    

 Қысқаша түсінік ретінде (ірі және жеке философиялық зерттеудің мәселесі ретінде қараймыз, біз мұнда тек бастапқы постулатын анықтаймыз) ортақ ақпарат экономикалық үрдістердің материалдану және дематериалдану, кодтау және декодтаудың бастапқы бастамасы ретінде танылады. Материя  (зат, масса, болмыс) және сана (ой, рух, жігер)  ақпараттық бастамадан шығады және түрленген түрі болып табылады.

Бұдан басқа, жалпы ақпарат кеңістіктік, уақыт, идея, зат(масса, материя), энергия және қозғалыстың бірінші негізі болып табылады. Мұндағы ақпарат бұл алты іргелі категорияның суперсубстанциясы ретінде танылады. Барлық бұл алты категория біртұтас ақпараттық үрдіс ретінде бір-бірімен байланысты және айналмалы түде болады. Ғылымда және өмірде ертелі-кеш жалпыға ортақ және шексіз көп түрлі, түрі мен пішімі де түрлі болып келетін категория болып табылу керек.  Құдай, Троица, материя, энергия, абсолюттық идея (Гегель), монада (Бруно, Лейбниц, Пифагор), апейрон (Анаксимандр), нус (Анаксагор), гилозое (Фалес), модус (Спиноза) деп қалай атаса да, өзінің сипаты, ерекшелігімен «ақпарат» деген категория, түсінік, терминіне сай келеді. Ол  көзге көрінерлік және және көз жеткісіз, оны сезуге және бір мезетте мүлдем сезгісіз.  Ол құдыретті, кезбе және ауысымды болып келеді. Сондықтан, бұл жұмыстағы экономикалық зерттеудің үрдісі мен методологиясы материалдық және шынайы тұрғыдан емес, әлемнің бірегей бейнесін жүргізудің ақпараттық ұстанымын ақпараттық көзқарас тұрғысында құрылатыны жайлы түйіндеме жасаймыз.

Қазақстан Республикасының ақпараттық нарығы Нарықтық шаруашылық тұтынушылық игіліктердің келесідей төрт микросекторын қарастырады: тұтыну игіліктері, өндірістік құрылымдар, еңбек және ақша мен бағалы қағаздар. Ал қазіргі кезеңдегі өндіріс бесінші сектор, яғни ақпараттар нарығынсыз қызмет етуі мүмкін емес. Бүгінгі күні экономикалық және әлеуметтік даму деңгейіне тәуелсіз экономиканың ақпараттық саласының дамуына байланысты қоғамдағы әлеуметтік, саяси және мәдени өзгерістерден көптеген мемлекеттердің құрылымы қайта құрылуда. Оның дәлелі ақпараттық қызметтегі қызметкерлер санының өсуі, яғни ақпаратты өндіру, өңдеу, сақтау мен тарату қызметтері . Өз кезегінде ақпараттық қызметтер мен тауарлар нарығы бүгін ең қарқынды дамушы нарық болып табылады. Ақпараттық бизнес нарыққа жаңа көптеген кәсіпкерлерді тартуда. Әр түрлі деңгейлердің ақпараттық қажеттіліктері шапшаң қарқынмен өсуде. Ол өз кезегінде ақпараттық айналым мүмкіндіктерін кеңейтеді, жаңа ақпараттық өнімдердің пайда болуына алып келеді, ақпарат қызметтерінің барлық түрлерінің дамуын ынталандырады. Қазақстан Республикасының экономикасына келсек, біздің еліміздегі ақпараттық нарық әлі де болса қалыптасуда. Мемлекетіміздің ақпараттық нарығының даму келешегі осы саладағы мемлекеттің ойластырылып, өлшенген саясатына байланысты. Ақпараттық сала тауарлар мен қызметтердің кең ауқымын алады.

       Ақпарат нарығы келесідей секторларды қарастырады: коммуникация, білім, ғылыми-техникалық зерттеулер, басылым, кино, жарнама, басқару қызметтері және тағы басқалары. Әлі күнге дейін ақпараттық тауарлар мен қызметтер нарығының жалпы қабылданған нақты классификациясы жоқ.  Ф.Махлуп ақпарат саласын бес топқа бөліп қарастырған: білім, ғылыми зерттеу мен әзірлеулер, бұқаралық ақпарат құралдары мен байланыс, ақпараттық машиналар мен құрал-жабдықтар, ақпараттық қызметтер. Ал В.Томбовцев ақпараттық нарықтың мынадай бес топқа бөлген: ғылыми-техникалық өнімдер, көркем әдебиет объектілер, басқарушылық мәліметтер мен хабарламалар, тұрмыстық ақпараттар, қызметтер мен білім. Экономиканың ақпараттық инфрақұрылымын ақпаратты талдау мен өңдеудің орталық ұйымдары, ақпараттық айналым каналдары, коммуникациялар мен байланыс желілері, сондай-ақ ақпарат құралдары қалыптастырады. Қолданып жүрген технологиялардың ішіндегі маңыздысы қазіргі жаңа ақпараттық технологиялар(НИТ).

       Формальді түрде ақпараттық технологияларды негізгі екі ірі өзара байланысты класқа бөлуге болады: қазіргі жаңа ақпараттық технологияларды жобалауға бағытталған ақпараттандырудың бағдарлама-математикалық аспаптық құралдары мен шешімдерді қабылдау мен қолдауды қамтамасыз ететін қолданбалы ақпараттық технологиялар. Аспаптық ақпараттық технологияны құрушы топтағы көптеген технологиялар ЭВМ құрылуымен бір уақытта арнайы және жалпы бағдарламалық қамсыздандыру түрінде, әр түрлі кластар мен белгілеулердің операциялық жүйелер мен қолданбалы бағдарламалар жиыны ретінде пайда болды. Ал жаңа ақпараттық технологиялар қатарына есептеуіш техника құралдарының жаңа техникалық мүмкіндіктеріне байланысты гипертекстік технологиялар, машиналық графика, қол жетерлік телекоммуникациялық әдістер, CASE-технологиялары, жасанды интеллект жүйелері, мультимедиа жатады. Гипертекст − өзара байланыс типін белгілеу арқылы бір фрагменттен келесі бір фрагментке өтуіне мүмкіндік беретін, ақпараттық ұйымдастыру формасы. Берілген технологияның пайдалылығы жаңа әлеуметтік-экономикалық концепцияларды құрастырған кезде оның нормативті-құқықтық құжаттармен дәл сәйкестілігіне сенімді болу. Телекоммуникациялар.Соңғы уақытта аспаптық технология құрамына нарықтық экономикада белсенді түрде қоғамдық компьютерлік жүйелер енгізілуде, олар: тақырыптық сипаттағы берілгендердің коммерциялық негіздері, электронды биржа мен жарнама тақталарының жүйесі, хабарламалар, ақпараттық, қаржылық және тағы да басқа қызмет түрлерін ұсынушы құрылғылар. CASE-технологиялар − бүтіндей экономикалық кешеннің күрделі логико−аналитикалық моделдерін өңдеу процесін қарастыра алады.

        Олар жүйелік талаптарды суреттеу үшін текст не диаграмма түрінде қолданылатын жобалау мен бағдарламалаудың құрылымдық немесе объективті бағытталған әдістемелеріне, жүйенің модельдері арасындағы байланыстар, жүйе сипаттамасының қарқыны мен бағдарламалық құралдардың архитектурасы.  Жасанды интеллект жүйелері. Информатикадағы ғылыми-тәжірибелік талпыныс интеллектуальді жүйелер индустриясының қалыптасуына алып келді. Осы саладағы неғұрлым маңыздысы мен қарқынды дамушы бағыты білімге негізделген технологияларды өңдеу. Ақпараттық іздеу, логикалық және эксперттік жүйелерді қолдану арқылы қолданушы берілген тапсырмаларды шапшаң және толықтай орындай алады. Интеллектуальді ақпараттық іздеу жүйелері білім базасынан қажетті мәліметтерді тауып, басқарушылық және экономикалық мәселелерді шеше алады. Мультимедиа − бұл интерактивті жүйе тек суреттер мен тексттерді ғана емес, сонымен бірге видео, анимациялық компьютерлік графикамен, жоғары сапалы дауыспен қамтамасыз етеді. Мультимедиа жүйесінің пайда болуы әлемдік нарықтағы жеке сұраныстарын іздестіруге, сатылатын өнімдердің видеокаталогтарын жасауға, коммерциялық базаларға, анықтамаларға, іскерлік видеоконференцияларды өткізуге бизнес, білім салаларындағы  түбегейлі өзгерістерге алып келеді. Жаңа шаруашылық механизмдерін қолдау үшін нарықтық қатынастарға барабар жаңа ақпараттық технологияларлар дайындау керек. Қазіргі кезеңде банктік және инвестициялық қызметтер өзгерістерге ұшырауда, салық салу жетілдірілуде, басқарушылық қызмет пен нарық субъектілерінің жаңа түрлері пайда болуда. Банктік жүйе. Банктік құрылымдардың дамуы мен жетілдірілуі қаржы мекемелерінің жаңа қызметтерге қажеттілігін тудырады.        

          Банктік жүйелердің орталықтандырылуы жеке бөлімдердің қызмет етуінің тиімділігін арттыру мақсатында кешенді ақпараттандыру тұжырымдарын өңдеуін талап ететін жаңа ұйымдарды қалыптастырады. Банктік ақпараттық технологиялар төлемдерді ұйымдастыру кезінде жеткілікті оперативтілікті қамтамасыз етуі керек. Биржалық технологиялар. Тәжірибе бойынша биржалық компьютерлік кешенді жобалау логикалық күрделі, уақыты бойынша ұзақ болатын және де оны орындау үшін жоғары мамандандырылған мамандарды қажет ететін жұмыс болып табылады. Менеджмент технологиялары. Нарықтық жағдайда өндірістік менеджменттің барлық процедурасы ішкі және сыртқы ақпараттар ағымына байланысты. Шешім қабылдау үшін менеджерге келіп түсетін көптеген ақпараттардың ішінен тек негізгілерін анықтауы керек, ал қалғандары ақпараттық шу деп аталады. Коммуникация мәселелерін шешуде кәсіпорынның тиімді жұмысын ақпараттың түсу жылдамдығы, оның уақыттылығына байланысты. Мысал ретінде оған қазір мемлекетіміздегі электронды үкіметті айта аламыз. Маркетинг технологиялары. Маркетингтің ақпараттық ағынын кешенді зерттеу коммерциялық және статистикалық сипаттағы ірі массивті мәліметтерді талдауды талап етеді. Маркетингтік ақпараттық технологиялар − келешек және ағымдағы маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыруға негізделген әдістер мен процедуралардың  жиынтығы. Салықтық ақпараттық жүйелер.

          Салықтық жүйенің өзгеруі өзімен бірге сәйкесінше ақпараттық технологияларының жаңаруын қажет етеді. Ресми нарықтық саясатты жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты жинау мен өңдеудің тиімді технологиялар жасалуда. Оларға салықтық қызметтер үшін кешенді ақпараттық аналитикалық жүйені құру, жүйедегі ақпараттық айналымды қамтамасыз ететін қазіргі коммуникациялық жүйені құру, жаңа ақпараттық нарықта сәйкес кадрларды дайындау жатады. Инвестициялық жобаларды басқару технологиялары. Қазіргі ақпараттық технологияда инвестициялық жобаларды басқаруды құру автоматтандырылған түрде тапсырыс беруші, инвесторлар, жобалық  және эксплуатациялық кәсіпорындар арасындағы ақпараттық айналымды ұйымдастыруға   негізделген. Бұл мәселе бүкіл шешілетін міндеттерді басланыстыруға мүмкіндік беретін әмбебап ақпараттық базаны талап етеді. Сонымен қатар ақпараттың құрылымына, көрсеткіштердің идентификациясына, техникалық экономикалық мәліметтерді кодтаудың классификациясына бірыңғай жол. Инвестициялық жобаларды басқарушы жаңа ақпараттық технологиялардың негізін мамандандырылған бағдарламалар кешені құрады. Қолданылатын технологиялардың бағдарламалық қамсыздандыру есеп формасының санымен, құжаттардың сапасымен, мәміметтерді алмастыру ыңғайлылығымен, графикалық интерфейстің болуымен, сыртқы құрал жабдықтарды қолданумен сияқты сипаттамаларымен ерекшеленеді. Жаңа ақпараттық технологияларды енгізу экономикалық ақпаратты өңдеу жүйесін толық өзгеруін талап етеді. Мемлекетте күрделі экономикалық мәселелерді  бағаламау мен маңыздылығын елемеу, сәйкес ақпараттық технологияларды қолдамау күтілетін нәтижеден теріс мәнге әкеледі.

Бақылау сұрақтары

1.Экономикалық дамудағы ақпараттық негіздерінің болашақ даму қалпын және генезисін анықтаңыз.

 1. Экономикалық дамудағы ақпараттық негіздердің мазмұны мен мәселелерін анықтаңыз.
 2. Әлемнің бірегей бейнесін жүргізудің ақпараттық ұстанымы деген нені білдіреді?
 3. Құрылған тұрмыстағы түрлі күрделі құрылымдарды зерттеудегі ақпараттық үйлесімділіктің маңызы.
 4. Ақпараттық экономика, ақпараттық заңдар, ақпараттық қарама-қайшылықтар және ақпараттық қарым-қатынас арасына байланыс жүргізу.

Әдістемелік нұсқаулар

Ақпараттық экономиканың мазмұнын аша отырып, ақпараттық постиндустрия, ұлттық ақпараттық қорлар ғылыми-техникалық үрдістің төрт түйінді кешені және ақпараттық технологиялар.

Ұсынылатын әдебиет

 1. Садыков Т.У. Методологические основы информационной экономики. Материалы международной научной конференции, Университет ТУРАН, Алматы, 2003 г.
 2. Садыков Т.У. Постиндустриальная информационная экономика как важнейшая составляющая общей теоретической экономики

Материалы международной научно-теоретической конференции «Экономика – политическая экономия – теоретическая экономия как дисциплинарные формы организации экономической науки (к 200-летию политэкономии)», Университет ТУРАН, Алматы, 2004 г.

 1. Садыков Т.У. Экономическая теория. Учебное пособие, ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, Астана, 2004 г.
 2. Николаева Т.П. Основы информационной экономики: Учебное пособие. – СПб.: ООО «ЛЕКС СТАР», 2001.
 3. Садыков Т.У. Структура и особенности новой экономики.  Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва. Серия – экономическая. Выпуск 1. 2007г.
 4. Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии / И.А. Стрелец. – М.: Экзамен, 2003.
 5. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество / Д. Тапскотт. – К.: «INT-press». Издательство – М.: «Релф-бук», 1999.
 6. Колодко Г.В. «Новая экономика» и старые проблемы (перспективы быстрого роста в постсоциалистических странах) / Г.В. Колодко // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – №4.
 7. Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики» / В. Мельянцев // Мировая экономика и международные отношегния. – 2001. – №2. –
 8. Пороховский А. «Новая экономика» активизирует роль общества и государства в общенациональном развитии / А. Пороховский // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – №4. –
 9. Садыков Т.У. Методология информационной экономики. Научная монография. М., МГУ, «ТЕИС», 2010г.
 10. Садықов Т.Ү., Оспанов А.С. Ақпараттық экономика. Астана. 2011.
 11. Бабажанова Ж.А. Ақпараттық экономика. Астана. 2011.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *