Консулдық өкiлдiк қызметiнiң құқықтық нұсқамасы


Сабақтың мақсаты: Консулдық өкiлдiк қызметiнiң құқықтық
нұсқамасымен оқып танысу.
Жоспар:
1.Консулдық өкiлдiктiң жалпы сипаттамасы
2.Косулдық қатынасты орнату,жүзеге асыру және оның функциялары
3.Консулдық лауазымды тұлғаларының дипломатиялық актiлерiн жасауы

1. Консулдық өкiлдiктiң жалпы сипаттамасы
Консулдық өкiлдiк дегенiмiз-ол, ҚР шетелдегi өкiлдiк мекеме болып табылады.Жалпы сипаттамасы: 1.Консулдық мекемелер мемлекет аралық қарым-қатынасты нығайтуды жүзеге асырады; 2.Консулдық қызметшңлер ҚР Конституциясы мен заңнамаларды басшылыққа алып жұмыс iстейдi; 3.Колнсулдық мекемелер ҚР Сыртқы iстер министiрлiгiне тiкелей бағынады; 5.Консул өзiнiң қызметiн жарғы бойынша жұмыс iстейдi; 6.Консулдық қызмет дипломатиялық қызметтiң бiр түрi болып табылады.

2. Косулдық қатынасты орнату, жүзеге асыру және
оның функциялары
Консулдық қызмет-ол екi немесе бiрнеше мемлекеттер өзар келiсу арқылы орнатылады.(1-бап.Консул жарғысынан). Жарғының 5-шi тарауында консулдық атқаратын функциясы көрсетiлген, атап айтқанда:
-ҚР азаматтырының әскери есепке алу функциясы;
-ҚР Мемлекет органдарының және лауазымды тұлғалардың, соттардың қылмыстық iс жөнiнде нақты тапсырмасын орындау функциясы;
-нотариат қызметiн көрсету функциясы;
-Паспорт пен виза мәселесiн шешу функциясы;
-азаматтық мәселесiн шешу функциясы;
-Азаматтардың хал-жай актiлерiн тiркеу мәселесiн шешу функциясы.

3.Консулдық лауазымды тұлғаларының дипломатиялық
актiлерiн жасауы.
ҚР Сыртқы iстер министрлiгiнiң құрамында Консулдық департаментi жұмыс iстейдi.Консулдық департаментi консулдық мекеме басшыларына патеттi әзiрлейдi.Консулдық төлем алымдарының тарифын даярлайды.Бас консул өзiнiң қызметтiәк құзыретiне байланысты бағынысты қызметшiлерiнiң тапсырған мәлiметерi бойынша тиiстi шешiм шығарады. Шығарылған шешiмдер тек қызмет саласына байланысты болады. Мысаплы нотариялық қызмет жасау құжаттың түпнұсқасын бекiту. Некеге тұрғызу мiндеттерiн атқару. Яғни тиiстi құжатты толтырады. Консул өзiнiң функциясын орындау кезiнде ҚР заңнамаларына сәйкес жұмысты орындауға мiндеттi.

Әдебиеттер:
1 Гражданский кодекс РК от 27.12.1994 г.,317с.
2 Гражданско-процессуальный кодекс РК от 1997 г., 351с.
3 Уголовный кодекс РК от 01.01.1998 г.,257с.
4 Уголовно-процессуальный кодекс РК от 01.01.1998 г., 378 с.
5 Кодекс о браке и семье от 17.04.1997 г., 251с.
6 Закон РК «О гражданстве» от 20.12.1991 г., 7с.

Бақылау сұрақтары:
1. Консулдық өкiлдiк және оның түрлерi қандай?
2. Консулдық қатынасты орнату тәртiбi недекн тұрады?
3. Консулдық лауапзымды тұлғалардың атқаратыфн мiндеттерi қандай?
4. Консулдық қызметтiң маңызы неден тұрады?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *