Жылытқыш құралдар

Алматы қаласы Жетісу ауданы №43 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Умиралинова Гульнар Кендирбековна

Пәні: Жаратылыстану

Сабақ тақырыбы: Жылытқыш құралдар

Мұғалімнің есімі:

СЫНЫП: 1

Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны: 

Оқу мақсаттары:

5.4. Жылу

1.5.4.1 жылыту жабдықтары мен құрылғыларын анықтау

Бағалау критерийлері:

-жылытуға арналған құралдарды анықтайды;

— қоршаған әлемнің құбылыстарын, үдерістерін және нысандарын зерттеудің қажеттілігін түсінеді;

Күтілетін нәтижелер

-жылытқыш құралдарға нелер жататынын білетін болады;

-оқушылар түрлі жылытқыш құралдардың үй жайды жылыту үшін қажет екенін түсінеді.

Тірексөздер

Жылу — тепло — heat

Ресурстар

Әртүрлі жылытқыш құралдардың суреттері;

А4 форматты парақ;

Үй-жайлардың: көпқабатты, сарай, шағын ағаш үй, қала сыртындағы үй, киіз үй суреттері;

Интернет ресурстар:алғашқы қауым адамдарының үңгірде қалай жылынғаны туралы қысқаша бейнефильм

Алдыңғы оқу

Ғарыш дегеніміз не? (Бұл шексіз кеңістік)

Жұлдызды бақылауға арналған құрал не? (телескоп)

Зымыранды ұшыратын орынды ата (ғарыш айлағы)

Уақытты анықтау не үшін қажет? (сағат)

Сабақ барысы

Жоспарланған уақыт

Жоспарланған іс-әрекет

Ресурстар

Сабақтың басы

0-5 минут

Тыныштық сәті «Көктем»

Бұл қандай мезгіл?

Қыста ауа райы қандай болады?

Кім қысқы орманда болып көрді?

Қысқы орманның ерекшелігі неде?

Онда нені көруге болады?

Кеңкеңістік, слайд суреті

4-11 минут

Оқулықпен жұмыс.

Балаларсуреткеназараударайық, кімдердікөріптұрмыз. (оқулық,64 бет)

Негеш пен Эврика неге тоңып қалды?

Олар жылыну үшін не істеді? (от жақты)

Балаларға от жағуға кім көмектесті? (үлкендер көмектесті)

Балалардың өздері отты жағуына бола ма? (жоқ, үлкендердің қадағалауынсыз балаларға оттың қасына жақындауға болмайды, от қауіпті!)

Ақпарат: Ежелгі заманда адамдар жылыну және суықтан қорғану үшін ашық отты пайдаланған. От, алау алғашқы жылытқыш құрал болып есептелген. Адамдар еңа лдымен отты пайдалануды, содан кейін ғана оты жағуды үйренген деген болжам бар.

Жетелеуші сұрақ: Сендер қалай ойлайсыңдар, ежелгі адамдар оттық айдан алды? (Олар найзағай түсіп тұтанған ағашты тауып алып пайдаланған.)

Екінші суретке назар аударайық.

Негеш пен Эврика не істеп жатыр?

Олар жылыну үшін нені пайдаланды?

Қыс мезгілінд еүйлерің жылы болды ма? Жылу қайдан келеді?

Жылы болу үшін не істейді?

Ақпарат: Көпқабатты үйлерде радиаторлар мен батареялар сияқты жылытқыш құралдарды пайдаланады.

Жетелеуші сұрақ: Ал ескі сарайларда адамдар үйді қалай жылытады?

(Кейбірүйлерде, ескісарайлардаадамдар пеш жағып, ошақтапайдаланады)

Қорытындысөз: Жылытқышқұралдардеп — жылуберетінжәнетарататын, үйдіжылытыпәріжайлыететінқұралдардыатайды.

Ойланусұрағы: Егербіздіңүйлеріміздежылытқышқұралдарболмаса, онда не болареді?

Оқулық, 65 бет. Суреттергеназараударайық. Суреттерменжеке-жекетанысыпөту.

Ал ендеше, жылытқышқұралдардыңтүрлерінетоқталакетейік:

Алдыашық пеш(камин) (грек тіліненkaminos –ошақ) ЕжелгіРимдепайдаланабастаған. Олашықоттығыжәнеодантөбегекететінмұржасы бар пеш сияқтыболған.

Кейіннентүтіншығатынмұржасы бар пештерпайдаболған. Оларсазбалшықтанжәнекірпіштенжасалған.

Техниканыңдамуынабайланыстыжаңаданжылытқышқұралдардыңтүрлері мен модельдеріпайдаболды. Оларғарадиаторлар мен батареяларжатады.

 

Олардыпайдалануүнемді. Олар газ, электр, сұйықнемесеқаттыотынарқылыжұмысістейді.

Соңғыжылғыеңбелгіліжылытқышқұралға конвектор жатады. Оғантөменжағынансуықауакеледі де, арнайықондырғыныңкөмегіменқызады, соданкейінжоғарыкөтеріледі.

 

Топтықжұмыс

1 –тапсырма.

Бұлсуреттердіқандайекітопқабөлугеболады? Суреттердіекітопқаажыратып, жабыстырыңыздар.

 

Дескриптор: Білімалушы

— Суреттердіекітопқа (жылытқышқұралдар, жылытқышемесқұралдар) бөледі;

-олардыжабыстарады;

-жылытуқұралдарынатайды.

Жинақтаушысұрақ: Үйдіүтіктің, шәугімнің, қысқатолқындыпештіңкөмегіменжылытуға бола ма?

Қорытындысөз: Үйдіүтік, шәугім, қысқатолқындыпештерқызады, бірақоларүйдіжылытуүшінпайдаланбайды.

Слайд

суреттері

Сергітусәті

Жазмезгілі

Қысмезгілі

Таңғыуақыт

Түскіуақыт

Кешкісалқындық

Көктемніңшуақтыкүні

Қимылменкөрсету

Сабақтыңортасы

12-36минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтықжұмыс.

2 –тапсырма. Әртүрліғимараттардақандайжылытқышқұралдардықолданады? Ауызшатолықжауапберугедайындалу.

1 – топ. Жерүй

2 – топ. Тұрғынүй

3 – топ. Киізүй

 

Дескриптор: Білімалушы

— Әртүрліғимараттардақандайжылытқышқұралдардыпайдаланатынынтабады;

-олардыжабыстарады;

-жылытуқұралдарынатайды.

Суреттер, А4 парақ

Сабақтың соңы

37-42 минут

  • Жұмыс дәптерімен жұмыс 44-45 бет

 

Жұмыс дәптері

43-45 минут

Рефлексия

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Түсіндім Түсінбедім

Ағашқа аты жазылған стикер жабыстыру

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *