Асыл металдар

Асыл металдар — алтын, күміс, платина және осы платина тобының металдары (иридий, осмий, палладий, рутений, родий). Асыл металдархимиялық әсерге тұрақтылығымен, оңай иілгіштігімен (алтын, күміс), баяу балқитындығымен (платинат.б.) жәнеәсемдігіменерекшеленедіАсыл металдардың құрамында аз да болсақоспаларкездеседіОндай қоспалардан асыл металдардысумен жуу, амальгамалау, циандытұздар ерітінділерінде сүзутұндыружәнеаффинаждаусияқты әр түрлі әдістер арқылы тазартып аладыАсыл металдардың беріктігін арттыру үшін құрамынамыс, мырыш, никельт.бметалдар қосады[2]Олардың құймаларынан құнды бұйымдар, металл ақша, медальдартіс протезін жасайдыКоррозияға төзімді болғандықтан платина мен оның құймаларын электрод және терможұп жасауғасондай-ақ химиялық өндірісінде әр түрлі құрал-жабдықтар жасауға пайдаланады. Ал платина және платиндік металдар катализатор ретінде әр түрлі катализдік процестердетехникада қолданыладыҚазақстанда асыл металдардан алтын және күміс өндіріледі. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *