АРХИЯ

АРХИЯ (грек. archі — билік, басқару) — қоғамды билеудің, басқарудың түрі. Қазіргі қоғамдық-саяси әдебиетте “Архия” ұғымы өз алдына, дербес пайдаланылмайды, біріккен сөздің бір бөлігі ретінде қолданылады. Мыс., монархия (бір адамның билігі), олигархия (топтың, ағайынның саяси және экон. басқаруы), полиархия (әр түрлі адамдардың, топтардың саяси және экон. билігі).Грек тілінде Архияның синонимі ретінде “кратия” (билік) деген сөз алынады. Ол да жеке қолданылмайды, біріккен сөзде кездеседі. Мыс., аристократия (таңдаулардың билігі), демократия (халықтың билігі), технократия ( техника мамандарының билігі), охлократия(тобырдың билігі) және т.с.с. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *