АРХИТЕКТОНИКА

 АРХИТЕКТОНИКА (грек. агсһіtекtопікe) — құрылыс негізі. Архитектоника — «тік тұрғызылу», кескіндеме өнеріндегі айқын қабылданатын бүтіндік пен композициялық деген мағыналар береді. Яғни, өнер мен архитектуралық шығармалардың көркемдік құрылымы. Үйдің құрылымдық жүйесін кұрылыс заңдылықтарына сай, зор көркемдік дәрежеде жүзеге асыру және оның нақты шешімін табу архитектураға байланысты. Әр алуан құрылыстағы құрылымдық жүйелердің үйлесімді келуі үшін сәулет кешеннің көркемдік ерекшелігі мен инженерлік шешімі біртұтас болуы керек. Мұндағы сәулет өнерінде басты элемент пен қосалқы элементтердің ара қатынасы табиғи байланысады. Мысалы, үй ішіндегі бағана, қабырғалар кұрылыстың беріктігін, көркемдігін арттыра түседі. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *