АРХИМЕД СПИРАЛІ 

АРХИМЕД СПИРАЛІ— жазық трансценденттік қисық; О полюсінің маңайында бірқалыпты бұрыштық жылдамдықпен (wайналатынтүзудің бойымен тұрақты жылдамдықпен (vқозғалатын М нүктесінің траекториясыПолярлық координаттағы теңдеуі: ң = aмұндағы a = v /w. А. с. бірі 0, екіншісі 0 мәндеріне сәйкес екі тармақтан тұрадыБірінен кейін бірі тізбектеліп келетін көрші екі тармақтың ара қашықтығы тұрақты шама: ОА1 = А1А2 = 2Аa. А. с. алгебралық спиральға жатады. ОныАрхимед(б.з.б.3 ғ.) зерттеген. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *