АРНАЙЫ СОЦИОЛОГИЯ

АРНАЙЫ СОЦИОЛОГИЯ— тұтас қоғамның және әлеуметтік процестердің белгілі дәрежеде тәуелсіз, өзіндік жүйелерін зерттейтін социология ғылымының дербес салаларының жиынтық атауы. А. с. тұжырымын алғаш рет америкалық социолог Р. Мертон енгізгенМақсаты — социолбілімнің эмпириял ы қ және теориялық бөлімдері арасындағы ерекшебелгілі дәрежеде тәуелсіз жүйелерін зертгеуӘрбір әлеум. теория әр түрлі әлеумқоғамдар мен салаларды, ин- ттар мен процестердіолардың жалпы және өзіндік байланыстарынсипаттарынпайда болу жағдайларын қарастырадыҚазіргі социол-да арнайы әлеум.-психол. зерттеу салаларының бірнеше топтары пайда болған1адамның негізгі қызмет ету формалары мен түрлерін зерттейтін салалар (бос уақыт социологиясы, еңбек социологиясы, тұрмыс социологиясы, т.б.); 2) социология және гуманитарлық ғылымдар шекарасында қалыптасқан салалар (құқық социологиясы, экон. социологиясы, саясат социологиясы, мәдениет социологиясы, дін социологиясы, т.б.); 3) қоғамның әлеумқұрылысынқұрамдас бөліктерін және өзара қатынастарын зерттейтін салалар (әлеуметтік топтар теориясы, қала социологиясы, ауыл социологиясы, т.б.); 4) әлеум. ин- ттар қызметін зерттейтін салалар (басқару социологиясы, отбасы социологиясы, білім беру социологиясы, ғылым социологиясы, т.б.); 5) Кертартпа әдет пен мінез-құлықты зерттейтін салалар. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *