АҚТОҒАЙ МЫС КЕНІ

АҚТОҒАЙ МЫС КЕНІ, Алматы обл. Алакөл ауданындаАктоғай т.жст-нан 22 км шығысқа карай, диорит және гранодиорит массиві мен оған жапсарлас жоғарғы тас көмір — төменгі пермь бөліміндегі жанартаутекті шөгіңді жыныстардағы кенді штокверкке орналасқан. Мыс молибдені бар кенді штокверк 800 м тереңдікке дейін бойлайдыоның ұз. 2500 м, ені 50 — 830 м. Кенді штокверктегі мыс пен молибденнің мөлшері оның ішкі және сыртқы шекарасына қарай азаяды және бұл екі құраушының ең үлкен шоғырлануы бір-біріне сәйкес келедіКерісінше, пирит минералының мөлшштокверктің сырткьі контурына кэрай кө— бейедіШтокверктің сыртқы контуры пирит қабығымен шектелгенКендегі мысты минералдар да осы заңдылық бағытында алмасады (гипогенді халькозин мен борнит — халькопирит мысты пирит). Кенді штокверктегі күкірттің мысқа орташа қатынасы 2:1, мыстың молибденге қатынасы 42:1. Штокверктің сыртқы контурында аз мөлшерде қорғасын мен мырыштың минералдануы байқаладыЖер бетінен орташа тереңд. 30 м дейінгі ауқымды тотыққан белдем қамтиды. Кен орны бойынша мыстың мөлш. 0,2 — 1,6%, орташа — 0,39%. А. м. к-нің кентастары жеңіл байытыладыашық әдіспен өндіруге қолайлы. Т. ж-ға жақын орналас 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *