АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ

АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ — қосылыстардағы атомдарды немесе атомдар тобын басқа атомдарға немесе атомдар тобына ауыстыру арқылы жүретін химиялық реакция. Мыс., хлорлау реакциясы: СН4+ +С12->СН3 СІ+НСІ. А. р-на конденсаттау және поликонденсаттау реакциялары да жатады. Бұл реакцияларда (изотопты ауыстыру, бос радикалды, электрофилді және нуклеофилді алмасу ракциялары) байланыс сандары өзгермейді, тек атомдық-молекулалық бөлшектер ауысады. Мыс., Н2S04+D20 →← НDS04  + НDО; С6Н6+Н0N02 -> ->Н,0 + С6Н5NO2; СН3Вr  + НОН→← СН3ОН + НВr, т.б. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *