АКТИВТІ ҚУАТ

АКТИВТІ ҚУАТ — айнымалы ток қуатының бір период ішіндегі орташа мәні. Ол электр энергиясының, энергияның басқа түрлеріне түрленуінің орташа жылдамдығын сипаттайды. Ваттпен өлшенеді. Синусоидалы токтың А. қ-ы (Р) былай өрнектеледі: Р=UIcosȹ, мұндағы U- кернеудің әсерлік мәні, I — токтың әсерлік (эффектілік) мәні, cosȹ — ығысу фазасы бұрышының косинусы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *