АКТИВТІ ҚАТАР

АКТИВТІ ҚАТАР, х и м и я да — металдардың электролиттік ерітінділерінің элек- тродтық потенциалының өсу реті бойынша орналасу тәртібі. Оны “ығыстыру қатары” деген атпен 1865 ж. орыс ғалымы Н.Н. Бекетов (1827 — 1911) мынадай жүйемен ұсынды: Lі, К, Са, Na, Мg, А1, Мn, Zn, Сr, Ғе, Сd, Ni, Sn, Рb, Н, Сu, Нg, Аg, Рt, Аu. Бұл қатарда металдардың электрон беру, яғни тотықсыздандырғыш қасиеті солдан оңға қарай кемиді. Басқаша айтқанда, әр металл өзінен кейінгілерін тұздар ерітіндісінен ығыстырып шығарады. Салыстыру үшін қатарға сутек те орналасқан. А. қ-да сутекке дейін ор- наласқан металдар сутекті қышқылдардан ығыстыра алады. Сутектен кейін тұрған мыс, сынап, күміс, платина және алтын қышқыл ерітінділерімен әрекеттеспейді, өйткені сутекті ығыстыра алмайды. А. қ-ға сүйеніп, металл, тұз және қышқыл ерітінділерінің арасындағы реакциялардың жүру мүмкіндігін алдын ала болжауға болады. А. қ. заңдылығы металды бос күйінде бөліп алуға және оны коррозиядан қорғауға мүмкіндік береді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *