Құдай, молда туралы қазақша мақал-мәтелдер

Қожа, молланың басындағысынан білерсің.


Бек пен төрені қасындағысынан білерсің.


Қожа, молла елді аздырар,
Құрай, құмай жерді аздырар.


Қожа, молла қасындағысын қарақтайды.
Қожаның өасында қалтана қол салма.


Қожаң берсе қойнаңа тық.
Қожа мен қожа Меккеде табысады.


Құдайдан қорықпағаннан қорық,
Адамнан ұялмағаннан ұял.


Қожа аштан өледі, төре – тамақтан.


Қожа бардағы күн қайда?!
Қой аяғы кілмек,
Қожа аяңы ілмек.


Қожаның қарны тоқ,
Құлымен жұмысы жоқ.


Қатты жерде қақ тұрар,
Ынсапты елде Хақ тұрар.


Қорыққан молла мешіттен ұзамайды.


Құнарлы жерде бұқа семірер,
Құранды жерде молла семіреді.


Қожаның көңілі құртқа шабады,
Көжесінің қатығы жоқ.


Құдайдың өзіне дұға үйреткендей.


Құдай ұрғанды,
Пайғамбар асасымен түртеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *