Ағылшын тіліндегі қажетті сөздер #1

Ағылшын тілінде қажетті 50 сөз: 1.accuse [әкюз]— кінәлау 2.admire [эдмайа]— таң қалу 3.adore [эдоо]— құрметтеу 4.agitate [еджитейт] — уайымдау 5.be angry[энгри] — ашулы болу 6.be impudent [би импюдент]— өзінше болу 7.be insolent [би инсалент]— дөрекі болу 8.be lazy [би лейзи]— еріншек болу 9.be proud [прауд]— мақтану. Мақтан тұту 10.be shy Ары қарай оқу …