Эссе жазуда қолданылатын интербелсенді әдіс-тәсілдер

Эссе философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың, көркем әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың болжамдар мен түйіндеулерге құрылатын жанры. Алайда нақты біреуіне жатпайды. Дегенмен, уикипедия ақпараттарына сүйенсек, эссе әдеби жанрға жатады. (Эссе нанымды жазылым түріне жатады).   ІІ. Эссе жазуда қандай Ары қарай оқу …

Эссе сөзінің анықтамалары

Қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінде эссеге: «Эссе – бір нәрсенің әсерінен болатын толғаныстан туған шағын әдеби шығарма» деген анықтама берілген. Эссе сөзінің басқа да анықтамалары:             Эссе – шағын көлемді проза түріндегі еркін композиция. Эссе жаңа бір құбылыс, зат туралы әдемі боялған сөзбен философиялық, тарихи-биографиялық, публицистикалық, әдеби-сыни, ғылыми, беллетристикалық тұрғыда жазылады. Ары қарай оқу …

Сандар пирамидасы.

1. Сандар пирамидасы. (м2 /даралар  саны)  әртүрлі  трофтық  деңгейдегі  ағзалардың  санын  көрсетеді. Орманның  жайылымдық  қоректік  тізбегінде,  продуцент – ағаш, ал  бірінші  реттік  консумент – бунақденелілер болғанда,  бірінші  реттік  консументтердің  деңгейі  саны  жағынан  өндірушілер  деңгейімен  салыстырғанға  байланысты. Бұл  кезде  сандар  пирамидасы  кері  болады.    2.Биомассалар  пирамидасы    әр  түрлі  трофтық  деңгейдегі  тірі  Ары қарай оқу …

Экологиялық пирамидалар

Экологиялық пирамидалар – трофикалық тізбектің көрші деңгейлеріндегі органикалық заттар немесе энергия көлемдері қатынастарын графикалық түрде бейнелеу. Ол үшін ең алдымен берілген аймақтағы түрлі организмдерді қоректену деңгейлері бойынша топтастырып, санын есептейді.Мұндай санақтан соң жануарлардың санының екінші қоректену деңгейінен келесіге өткенде бірте-бірте азайатындығы айқын көрінеді.Бірінші қоректену деңгейіндегі өсімдіктердің саны да екінші деңгейді Ары қарай оқу …

Қоректік тізбек және қоректену деңгейлері.

Қоректік тізбек және қоректену деңгейлері. Экожүйенің маңызды қасиеттерінің бірі оларда қоректік тізбектің болуы. Қоректік тізбек – экожүйеде организмнің қоректенуі кезіндегі органикалықзаттардың қозғалысы мен олардан алынатын энергия ағымын көрсететін организмдер тізбегі. Бұл сөз грек тілінің trophos – қорек, тамақ ұғымдарын береді. Қоректік байланыстар – табиғатта негізгі болып табылады, тіршілікті демейді, өзара Ары қарай оқу …

Биогеоценоздар

Биогеоценоздар: Тұщы су қойма биогеоценозы Тоған биогеоценоздың тұрақтылығы Жалпақ жапрақты орман биогеоценозы Еменді орман биогеоценозы Орман биогеоценозындағы өздігінен реттелу Органикалық қалдықтардың минералдануы деп бөлінеді.            Биогеоценоздағы өзгерістер екі топқа бөлінеді: Түрлер санының ауытқуы Биогеоценоздың ауысуы Биогеоценоз ішіндегі әртүрлі организмдер санының динамикасы және оны анықтаушы себептерді зерттеу зиякез бунақденелердің жаппай көбейіп Ары қарай оқу …

Экожүйне және биогеоценоз ұғымдары. Экожүйе энергетикасы

Экожүйне және биогеоценоз ұғымдары. Экожүйе энергетикасы      Тіршілік ету жағдайлары едәуір дәрежеде ұқсас болып келетін, белгілі бір территорияда мекендейтін өзара байланысты түрлердің комплекстерін биогеоценоз құрайды. Биогеоценоз өлі табиғат факторлары мен ( топрақ, ылғалдылық, температура және т.б.) Тығыз байланыса отырып, олармен бірге тұрақты жүйе түзеді. Өздігінен реттелу әрбір түр особьтарының саны Ары қарай оқу …

ҚАУЫМДАСТЫҚТАР МЕН ЭКОЖҮЙЕЛЕР ЭКОЛОГИЯСЫ СИНЭКОЛОГИЯ

Синэкология (грек тілінен аударғанда syn- бірге) — әр түрге жататын өсімдіктер, жануарлар мен микроорганизмдердің популяцияларының ассоциациаларын (биоценоздар), олардың қалыптасу жолдары мен қоршаған ортамен өзара әсерін зерттейтін экологияның бөлімі.Әр түрдің популяцияларының макрожүйелерге бірігуінен – бірлестіктер мен биоценоздар түзіледі. Биоценоз (грек тілінен bios — өмір, koinos – жалпы, ортақ) – қоршаған ортаның Ары қарай оқу …

Дүние жүзінің  кейбір ірі елдері үшін халық санының жағдайы

Дүние жүзінің  кейбір ірі елдері үшін халық санының жағдайы                       мен  өсуінің     болжамы  (млн.  адам)                 Елдер               1993                2025   Қытай      Үндістан      Индонезия      Бразилия      Нигерия               1200                  900                  190                  150                  120              Ары қарай оқу …

 Демография

             Демография (грек. Демос-халық) –халықтың құрылымын,құрамын, динамикасы мен көбеюін (туу,өлім, өмірінің ұзақтығы) қоғамдық-тарихи тұрғыдан зерттейтін ғылым. Соңғы жылдары демографияның жаңа бағыттары- экологиялық демография немесе  демографиялық процестердің адамның мекен ету ортасына байланысын зерттейтін бағыты қалаптасып келеді. Қазіргі адамзаттың саны 6 млрд. Адамға жақын.  Табиғаттағы жануарлардың түрлерінің саны ортаның сыйымдылығымен шектеледі. Әдетте Ары қарай оқу …