Факторлардың организмге әсері.

Факторлардың организмге әсері. Экологиялық факторлардың организмге әсер етуі мен оған организмнің реакциясы бірдей болмайды.   Өзара әрекеттесу факторлар ережесі. Оның мәні келесіде: яғни бір факторлардың әсер ету күшін басқа факторлар күшейту немесе азайтуы мүмкін. Мысалы, жылудың көп мөлшері ауаның ылғалдылығын төмендетеді. Ю.Либихтың «Минимум» заңы немесе шектеуші факторлар ережесі. Бұл ереженің Ары қарай оқу …

Ағзалар арасындағы қатынастар

Ағзалар арасындағы қатынастар   1. Симбиоз немесе мутализм— қарым-қатынаста екі жағына да тиімді. Бұл байланыстардың деңгейі әртүрлі («++»). Симбиоз – 1) қыналар:саңырауқұлақтар мен балдырлардың бірлесіп тіршілік етуі. Балдырлар саңырауқұлақтарға фотосинтез өнімдерін жасайды, ал саңырауқұлақтар балдырлар үшін субстрат және миниралдық заттарды жеткізіп отырады. Микориза = саңырауқұлақтар мен өсімдіктер тамырлары. Микроорганизмдер+ жануарлар асқазанындағы. Ары қарай оқу …

Гүлдер мен өсімдіктер.

Гүлдер мен өсімдіктер. Ертеде ассириялықтар мен вавилондықтар Екі өзендік мемлекетінде құрма пальмасын өсірді (екі үйлі өсімдік). Х.К.Шпренгель «Табиғаттың ашылған сыры» еңбегінде 1313ж. гүлді өсімдіктердің (нектарник) балауызын зерттеді. Ол өз теориясында гүлдердің балауыз қасиеттері сол өсімдікті тозаңдыратын насекомдарға тәуелді екенін айтты. Мысалы: эвглосса арасы кектар соратын мүшесі ұзын болып келеді. Оңтүстік Ары қарай оқу …

Биотикалық факторларға адаптация.

Биотикалық факторларға адаптация.      Тамақтану және түр аралық байланыстар. Әрбір жануарда өз тамағын табуға мүмкіндік беретін әртүрлі бейімделушіліктер бар.      Филогенез барысында планетадағы фаунаның әртүрлі өкілдерінде сан алуан бейімделушіліктер қалыптасқан. Мысалы: Инфузоришер суды жұта отырып, оны сүзедіде өз қорегін аулайды. Молюскалар да фильтраторлар болып табылады. Жануарлар әлеміндегі ең белгілі жұтқыштарға жыландар Ары қарай оқу …

Экологиялық факторлар

Экологиялық факторлар табиғаты жағынан қаншалық әр алуан болмасын, олардың әсерінің нәтижелері экологиялық тұрғыдан салыстыруға келеді, өйткені әрқашанда организмдердің тіршілік әрекетінің өзгерісі арқылы білінеді, ал бұл, ақырында, популяция санының өзгеруіне әкеліп соғады.Осы тәуелділікті талдау, оның төмендегідей заңдылықтарын атап көрсетуге мүмкіндік береді;      1.фактордың белгілі бір мәндерінде организмдердің тіршілік ету үшін ең Ары қарай оқу …

Аутэкология –экологияның бір бөлімі.

Аутэкология –экологияның бір бөлімі. 2. Қоршаған ортаның экологиялық факторлары:                          а) абиотикалық факторлар;                          ә) биотикалық факторлар;                         б) антропогенді факторлар 3. Ортаның факторларына организмдердің адаптациясы. 4. Экологиялық факторлар әсеріне организмдердің жалпы                            заңдылықтары: Ю.Либихтың минимум заңы және  В.Шелфордтың толеранттық заңы.  1.Аутэкология — особьтар экологиясы. Аутэкология бір түрдің өкілінің (особьтың) Ары қарай оқу …

Орта факторлары және олардың ағзаға әсері

Орта факторлары және олардың ағзаға әсері       Тірі ағзаларға  экологиялық факторлардың  әсер етуші жалпы заңдылықтары:  1.Оптимум Заңы. 2.Әсер етуші фактордың  түрлі  функцияларға әсерінің  бір жақты болмауы. 3.Өзгергіштік, вариабелділік  және  түрдің жеке даралардың орта  факторларының әрекетіне  жауап қайтару реакциясының  әр түрлі болуы. 4.Әсер етуші әр факторларға түрлер әр түрлі жолдармен бір – Ары қарай оқу …

Ағза

Ағза — француздың – organisme, латынша —  organiso – құрамын, сыртқы құрылым беремін деген сөздеріндегі мағынаны береді.       Кең көлемде алатын болсақ, тірі ағза- дегеніміз,бір-бірімен байланыста болатын және бір-біріне бағыныңқы болатын элементтерден тұратын және олардың өзара байланыстары мен құрылысы  біртұтас құрылымды беретін биологиялық жүйе болып саналады.        Ағза деген ұғымға Ары қарай оқу …

Экология 3 негізгі бағыттары

Экология 3 негізгі бағытты зерттейді. 1.Аутэкология — особьтар экологиясы.     Аутэкология бір түрдің өкілінің (особьтың) қоршаған ортамен өзара қарым- қатынасын зерттейді. Басқаша айтқанда, осы организмге қоршаған орта факторларының әсерін және оларға осы особьтың табиғи реакцияларын зерттейді. Қоршаған орта факторларына :      а.) Абиотикалық факторлар— өлі табиғаттың әсері (климат, t0-ра, ылғалдылық, Ары қарай оқу …

Құрлық жануарларын ылғалға қатысты төмендегідей топтар

Құрлық жануарларын ылғалға қатысты төмендегідей топтарға бөлінеді: 1. Гидрофильдер – ылғал сүйгіш жануарлар (маса, құрлықтың былқылдақденелілері мен амфибиялар). 2. Мезофильдер – орташа ылғалдылық жағдайында тіршілік ететін жануарлар (көптеген бунақденелілер, құстар, сүтқоректілер). 3. Ксерофилдер – жоғары ылалдылық жағдайында тіршілік ете алмайтын, құрғақшылықты сүйетін жануарлар (түйе, шөлдің кемірушілері мен бауырмен жорғалаушылары). Бұл Ары қарай оқу …