КӨКШЕНІҢ БАЛ ТАМҒАН ӨЗЕҢІ-ТӨЛЕГЕН ҚАЖЫБАЙ

Ұлы кемеңгер тұлға – Шоқан Уәлиханов атамыз өз естеліктерінің бірінде әкесінің «Жұлдыз» туралы әңгімесін суреттеп жазады. Ұлы дарын иесінің әкесі: «Аспаннан  бір жұлдыз ағып өтсе, дүниеден бір адам жоғалады!»– деген екен. Дана қарияның сөзіне енді көзім жетті. Шынында,  дара жұлдыздың шөміш болып жоғалғанын сезбей қалыппыз! Өкінішті-ақ…  Бірнеше ай бұрын, Көкшенің Ары қарай оқу …

Самғап ұшар қара өлең

 Дара, дала хәкімі Жаққан шамы әлі де сөнбегесін,Абайды оқып тереңге сенделесін.Қара сөзбен өлеңі болған мұра,Жас ұрпаққа азық боп демдегесін. Айналған да тектілік тұлғасына,Жеткізгенде Абайды шың басына.Құнанбайды дәретсіз емізбеген,Зеренің де үлесі бар ғой сірә. Жыр мен тұрып, ұйықтап өлеңменен,Абайд(ы) оқып, ойланып кемелденем.Таңғаламын қанша күйе жақса оғанХәкім Абай сонда да жеңілмеген.. Іліксеңде Ары қарай оқу …

Табиғат зоналары  

Табиғат зоналары     1.  Геологиялық процестер тарихының табиғат зоналарының қалыптасуына      тигізетін әсері; 2. Зоналар дың табиғат ресурстары, оларды қорғау; 3. Табиғат зоналарының шаруашылытқа пайдалану ерекшеліктері;   Табиғат зоналары дегеніміз – климаты ,топырағы, өсімдіктері,жануарлары өзара ұқсас,ендік бағытта созылып жатқан тнрриториялар. Олар ТМД елдерінің территориясындағы үлкен-үлкен жазықтықтарда орналасқан, яғни олардың Ары қарай оқу …

Жер асты суларын қорғау және олардың экологиялық проблемалары

Жер асты суларын қорғау және олардың экологиялық проблемалары   Жерасты суларының таралу ерекшелігі және шаруашылық маңызы; Жерасты суларының экологиялық жағдайы; Минералды және термаьлды сулар;   Жер асты сулары — деп жер қыртысында кезігетін барлық физикалық күйдегі суларды айтамыз. Қоректену көздері белгілі болған жағдайда жер қыртысындағы су көздері негізінен алқаптың геологиялық Ары қарай оқу …

 ТМД аумағының жер бедері және геологиялық құрылысы

 ТМД аумағының жер бедері және геологиялық құрылысы   1. Орографиялық негізгі белгілері 2. Геологиялық құрылысы 3. Ежелгі қатпарлық белдеулер   Орографиялық негізгі белгілері      ТМД елдері территориясының 60%-ке жуығын жазықты аймақтар алып жатыр. Жазықтар ТМД елдерінің батыс бөлігіне  шоғырланса, ал таулы үстірттер, қыраттар мен таулар Енисей өзені аңғарынан шығыста Тынық мұхитының Ары қарай оқу …

Жерде тіршіліктің дамуы

Жерде тіршіліктің дамуы   1. Түр; 2. Түр крителриялары; 3. Анатомиялық-морфологиялық өлшем; 4. Физиологиялық-биохимиялық өлшем; 5. Генетикалық критерий; 6. Эволюциялық-географиялық критерий.   Жер тарихының геологиялық жылнамасы, геохронологиялық кестенің (шкала) геологиялық жылдар көрінісі екені. Ғалымдар әр алуан элементтердің радиоактивті талдауы жәрдемімен қандай болса да геологиялық қатпарлардың жасын анықтайды. Бұл өте дәлдікпен Ары қарай оқу …

ТЕОРИЯЛЫҚ БИОЛОГИЯ МӘНІ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚТАР

ТЕОРИЯЛЫҚ БИОЛОГИЯ МӘНІ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚТАР   Заң — бүл жайттар мен жүйелердің, зерттеліп жатқан құбылыстың байланысы мен қарым — қатынасын, оның маңызды жақтарын қысқа да нақты көрсететін ғылымның теориялық компонент (қурамдас бөлігі) есебіндегі ғылыми түжырымдама. Теориялық биологияның үсынылган курсы тек қана ойланудың нэтижесі емес онда бүкіл биология ғылымының әдістемелік жүйесі көрініс тапқан. Ары қарай оқу …

«Онтогенез бен эволюцияның қарым-қатынастары»

«Онтогенез бен эволюцияның қарым-қатынастары» 1. Мутацияның фенотиптік көрінісі мен онтогенездегі мамандану; 2. Филогенез бен онтогенездің қатынасы. 3. Педоморфоз және фетализация.            Ағзаның жеке дамуы мен эволюциялық үрдістің өзара тығыз қатынасы бар. Ағзада пайда болған тұқым қуалаушылық қасиет оның морфогентикалық даму   үрдісінде   барлық   құрылымдардың   қызметі  арқылы   нақтыланады. Генотиптің сыртқы көрінісінің Ары қарай оқу …

«Эволюцияның синтетикалық теориясы даму барысындағы жетістіктер»

1.  Популяцияның генетикалық-эволюциялық сипаттамасы; 2.  Популяцияның экологиялық сипаттамасы; 3.  Эволюцняның синтетикалық теориясы. XX ғасырдың 30 жылдары эволюция іліміне генетика, жүйеленім, экология, биогеография, молекулалық биология ғылымдарының жетістіктері негізінде жаңаша көзқарас калыптаса бастады. 1942 жылы аңылшын ғалымы Д.Хаксли (1887-1975) эволюциянын синтетикалық теориясы (ЭСТ) деген кеңейтілген тұжырымдамасын ұсынды. Бұл тұжырымдаманың негізгі өзегі етіп Ары қарай оқу …

«Эволюциялық ілімнің Дарвиннен кейінгі даму кезеңдері»

 «Эволюциялық ілімнің Дарвиннен кейінгі даму кезеңдері»   1.Табиғи сұрыптаудың алғашқы зерттеулері мен түр туралы түсініктің орнығуы; 2.Дарвинизм ілімінің 1-ші даму кезеңі. Эволюциялық биологияның қалыптасуы; 3.Дарвинизм ілімінің 2-5 даму кезеңі; 4.Эволюцияның синтетикалық теориясы.   Дарвиннен кейінгі кезең биология ғылымының дамуын карқынды деп сипаттауға болады. Бұл кезеңдерде эволюциялық морфология, физиология, палеонтология, генетика, экология Ары қарай оқу …