Эссе жазуда қолданылатын интербелсенді әдіс-тәсілдер

Эссе философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың, көркем әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың болжамдар мен түйіндеулерге құрылатын жанры. Алайда нақты біреуіне жатпайды. Дегенмен, уикипедия ақпараттарына сүйенсек, эссе әдеби жанрға жатады. (Эссе нанымды жазылым түріне жатады).   ІІ. Эссе жазуда қандай Ары қарай оқу …

Эссе сөзінің анықтамалары

Қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінде эссеге: «Эссе – бір нәрсенің әсерінен болатын толғаныстан туған шағын әдеби шығарма» деген анықтама берілген. Эссе сөзінің басқа да анықтамалары:             Эссе – шағын көлемді проза түріндегі еркін композиция. Эссе жаңа бір құбылыс, зат туралы әдемі боялған сөзбен философиялық, тарихи-биографиялық, публицистикалық, әдеби-сыни, ғылыми, беллетристикалық тұрғыда жазылады. Ары қарай оқу …

Экологиялық сукцессиялар

Экологиялық сукцессиялар Сукцессия деп – табиғи және антропогенді факторлардың әсерінен бір территорияда биоценоздардың белгілі бір ретпен алмасуын айтады. Экологиялық сукцессия белгілі бір уақыт бөлігінде бірнеше кезеңдерден өткеріп іске асады, алғашқы кезеңдері бірінші қоныстанушылар кезеңі деп аталады, бұл процесс тұрақтанған жүйеге дейін іске асады тұрақтанған жүйені климакс деп атайды. Сондықтанда сукцессия Ары қарай оқу …

Редуценттер мен детритофагтар

Редуценттер мен детритофагтар. Өлген өсімдіктер мен жануарлардың денелері әлі де болса энергия мен «құрылыс материалын » тірі кезіндегі бөлінділерді , мысалы, зәр мен нәжіс сияқтыларды сақтайды. Бұл органикалық материалдарды микроағзалар , дәлірек айтсақ, органикалық қалдықтарда сапрофиттер тәрізді тіршілік ететін саңырауқұлақтар және бактериялар ыдыратады. Мұндай ағзалар редуценттер деп аталады. Олар өлі Ары қарай оқу …

Автотрофтар органикалык заттар

Автотрофтар   оргаиикалык  затты   синтездейді,   ал   гетеротрофтар   оларды пайдаланады Бұл процестің барысында органикалың заттың ыдырауы жүреді. Егер   ыдырау   өнімдердің   кайтадан   автотрофтар   пайдаланса,      онда экожүйедегі агзалар арасында зат пен энергия айналымы түзіледі. Күн эиергиясын пайдалаиа отырып атмосфера, су жәнс топырак заттарынан өсімдіктер органикалык косылыстар түзеді. Бұл косылыстар өсімдіктер үшін кұрылыс материалы болып Ары қарай оқу …

Стресс ұғымы

Стресс ұғымы   «Стресс» ұғымы медицинаға және физиологияға ХХ 30-жылдары Галье енгізген болатын. Ол орталық жоғаролаған талабына адам ағзасының ерекше реакциясы дей отырып, оған «бейімделушілік синдромы» деп анықтама берді. Бұл анықтама түрлі себептерден туындағын және алуан түрлі жүйелердің бейімделушілік механизмін сипаттайтын стресс түріне қолдануға ыңғайлы. Стресс жануарлар да, адамда да Ары қарай оқу …

Өсімдік индикаторлары туралы ілімнің дамуы мен қазіргі кездегі жағдайы

Өсімдік индикаторлары туралы ілімнің дамуы мен қазіргі кездегі жағдайы     Өсімдік индикаторларын зерттеу тарихы  және экологияның соған сәйкес сұрақтары Клементс (1920), Мейенцер (1927), Сэмпсон (1939), С.В.Викторов (1955)  еңбектерінде қарастырылады. Үзілмелі мағлұматтар Грин (1909), П.А.Ососков (1900-1913), О.Линстова (1929), А.П.Виноградов (1954) және т.б. еңбектерінде келтіріледі. Өсімдік индикаторлары туралы ілім өсімдік экология Ары қарай оқу …

Биоиндикацияның қолдану салалары

Биоиндикация мәнін неміс ғалымы Г.Стокер толық анықтаған. Ғалымның пікірінше, биоиндикация мәні келесі ерекшеліктерге негізділеді: 1) ортаның түрлі факторларының әсеріне ұшырап отырған биологиялық лбьектілер мен жүйелердің сипатының өзгерісін бағалау үшін қолданылады; 2) биоиндикация биологиялық қорытындыны анықтауға мүмкіндік береді. «Жер беті экожүйелерінің ластануының биоиндикациясы» ғылыми еңбектер жинақтарына сүйене отырып, көптеген қоршаған орта Ары қарай оқу …

Биоиндикация пәні. Мақсаты мен міндеті.

Биологиялық индикациялау қоршаған ортаның күйін тірі организмдердің реакциясы бойынша анықтау проблемасы – кезек күттірмес мәселе және әлемнің көптеген елдерінде қолға алынған. Биологиялық индикаторлар ретінде микроағзалар, өсімдіктер мен жануарлар пайдаланылуы мүмкін. Дегенмен, бұл антропогендік факторларға төзімділоігі бойынша және солардың мысалында биоиндикация шешетін проблемалар тұрғысында қарағанда, мүлдем өзге ағзалар. Әдетте өсімдіктер қоршаған Ары қарай оқу …

Сәрсенбі сөзінің шығу тегі

Қазақ тілінде шар түбірінен  басталатын сөздер көп. Мәселен, шаһар, шарайна, шарбақ, шаруа, шаршы, сәрсенбі және т.б. Көріп тұрғанымыздай, барлық сөздер бір түбірге саяды. Тіпті сәрсенбі сөзі де «шар» деген түбірден шыққан (Шар – шәр – сәр деп фонетикалық һәм орфографиялық заңдылықтар негізінен өзгеріске түсіп, жаңа түбірге ие болған). Олай болса, Ары қарай оқу …