ҰЛЫ ДАЛА КЕМЕҢГЕРІ – БҰҚАР ЖЫРАУ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Мырзахметов М., Омаров Н.Қ., Кайимов М. ф.ғ.д., профессор, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан, ф.ғ.к., доцент, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан Филология факультетінің «6D020500» – Филология мамандығының 1 курс докторанты, М.Әуезов атындағы ОҚМУ Шымкент, Қазақстан ҰЛЫ ДАЛА КЕМЕҢГЕРІ – Ары қарай оқу …

 Правила оказания медицинской помощи больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение

 Правила оказания медицинской помощи больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение  Глава 1. Общие положения Настоящие Правила оказания медицинской помощи больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение (далее – Правила) определяют порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение. В Ары қарай оқу …

Өндірістердің тіркеу-журналы

Қолданушылар интерфейсінің жүйелік күйге келтіру жүйесі. Жүйенің нақты конфигурация интерфейсі толығымен мәліметтер құрылымын күйге келтірілуін көрсетуі үшін, «1С Кәсіпорын» жүйесінде кестелік құжаттармен нысандардың  диалогтық редакторларынан басқа, жалпы интерфейстік жүйе компоненттерін күйге келтіру мүмкіндіктері қарастырылған: меню, саймандар тақтасы, пернелер комбинациясы. Конфигурациялау Ары қарай оқу …

Бірнеше ұйымдар қызметі есебін жүргізу

Бірнеше ұйымдар қызметі есебін жүргізу «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» көмегімен бірнеше ұйымдардың шаруашылық қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізуге болады. Сонымен қатар «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» бірнеше ұйымдардың бухгалтерлік және салықтық есебін жалпы ақпараттық базада да жүргізуге мүмкіндік береді (мұнда Ары қарай оқу …

Қайта қаржыландыру операциясының есебі.

Қайта қаржыландыру операциясының есебі.   Қайта қаржыландыру – 1) мемлекеттік қарызды заемның жаңа түрін шығару арқылы өтеу, ең алдымен қысқа мерзімді міндеттемелерді ұзақ мерзімді бағалы қағаздарға ауыстыру арқылы; 2) компанияның бағалы қағаздарды айналыстан шығару үшін алынған ақшаларды пайдалану мақсатында жаңа Ары қарай оқу …

Орталықтандырылған және банкаралық несиелер есебі.

Орталықтандырылған және банкаралық несиелер есебі. Орталықтандырылған несиелік ресурстардың таратудың қатаң тәртібі бар: ол мақсатты пайдалануға бөлінеді және оның уақытында қайтарылуына жауапкершілікті тікелей коммерциялық банктер алады.  Екінші деңгейдегі банктер орталықтандырылған ресми негізде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ұйымдастыратын несиелік аукциондардан алады. Аукционға Ары қарай оқу …

ТҮРКІСТАН УАЛАЯТЫНЫҢ ГАЗЕТІ» (1870–1882)

ТҮРКІСТАН УАЛАЯТЫНЫҢ ГАЗЕТІ» (1870–1882)«Түркістан уалаятының газеті» – қазақ журналистикасы тарихында көш бастаушы басылым. Түркістан генерал-губернаторлығының ресми органы болған «Туркестанские ведомости» газетіне қосымша ретінде 1870-1882 жылдар аралығында Ташкентте шығып тұрды. Алғашында айына төрт рет – екі нөмірі өзбекше жəне екі нөмірі Ары қарай оқу …

Әлемдік саясат

Әлемдік саясат деп — мемлекеттердің және басқа халықаралық субьектілердің әлемдік сахнадағы іс-әрекетінің жиынтығын айтамыз. Ол әлемдік қауымдастықтың өміріне қатысты шешімдерді шығару және оларды жүзеге асыруды, мемлекеттердің түбегейлі мүдделеріне сәйкес ұстанымдар мен мақсаттарды қамтиды.Әлемдік саясат халықаралық қатынастардың өзегін құрайды. Оған сыртқы Ары қарай оқу …

Саяси процесс

Саяси процесс ұғымы кең және тар мағынасында қолданылады. Қоғамдық өмір оның ішінде саяси сала-өте күрделі құбылыс. Онда өмір сүріп жатқан топтардың, жіктердің, ұйымдардың мақсат-мүдделері кейде қабысып, кейде келіспей жатады. Осындай саяси жүйенің бір қалыпты жағдайдан екінші қалыпты жағдайға ауысуын саяси Ары қарай оқу …

Саяси элита

«Элита» термині француз тілінен алынған. Тарихи жағынан алғанда адамдарды ел билеуші таңдаулыларға және олардың дегенін істейтін бағыныштыларға бөлу идеясы өте ертеден бастау алады. Бұл ілімді қалыптастырған ХХ ғасыр басындағы италия ғалымдары Г.Моска, В.Парето, неміс ғалымы Р.Михельс.Саяси элитаны тудыратын факторлар:1.қоғамға арнайы Ары қарай оқу …