Әлемдік саясат

Әлемдік саясат деп — мемлекеттердің және басқа халықаралық субьектілердің әлемдік сахнадағы іс-әрекетінің жиынтығын айтамыз. Ол әлемдік қауымдастықтың өміріне қатысты шешімдерді шығару және оларды жүзеге асыруды, мемлекеттердің түбегейлі мүдделеріне сәйкес ұстанымдар мен мақсаттарды қамтиды.Әлемдік саясат халықаралық қатынастардың өзегін құрайды. Оған сыртқы саясат пен халықаралық қатынастар және халықаралық саясатқа бөлінеді. Сырқы саясат Ары қарай оқу …

Саяси процесс

Саяси процесс ұғымы кең және тар мағынасында қолданылады. Қоғамдық өмір оның ішінде саяси сала-өте күрделі құбылыс. Онда өмір сүріп жатқан топтардың, жіктердің, ұйымдардың мақсат-мүдделері кейде қабысып, кейде келіспей жатады. Осындай саяси жүйенің бір қалыпты жағдайдан екінші қалыпты жағдайға ауысуын саяси процесс деп атайды.Саяси процесстің басты мәселесі, азаматтардың әр түрлі мүдделерін Ары қарай оқу …

Саяси элита

«Элита» термині француз тілінен алынған. Тарихи жағынан алғанда адамдарды ел билеуші таңдаулыларға және олардың дегенін істейтін бағыныштыларға бөлу идеясы өте ертеден бастау алады. Бұл ілімді қалыптастырған ХХ ғасыр басындағы италия ғалымдары Г.Моска, В.Парето, неміс ғалымы Р.Михельс.Саяси элитаны тудыратын факторлар:1.қоғамға арнайы білімі мен тәжірибелері бар кәсіби басқарушылар.2.адамдардың психологиялық және әлеуметтік теңсіздіктері3.қоғамда Ары қарай оқу …

Консулдық құқықтың ұғымы және шығу көздерi

Сабақтың мақсаты: Консулдық құқықтың ұғымы және шығу көздерiн оқып танысу болады.Жоспар:1.Консулдық құқықтың дамуы және пайда болу сұрақтары, ұғымы. 2.Консулдық құқықтың шығу көздерi және оның түрлерi.3.Халықаралық құқытық дәстүр.4. Консулдық қызмет жөнiндегi ҚР заңнамалары. 1.Консулдық құқықтың дамуы және пайда болу сұрақтары, ұғымы.Консулдық құқық ол ежелгi құлиеленушiлiк дәуiрден бастап пайда болды. Оның шығу Ары қарай оқу …

Халықаралық конференцияда мемлекет делегецияларының, арнайы миссияның  дипломатиялық құқығы

Халықаралық конференцияда мемлекет делегецияларының, арнайы миссияның дипломатиялық құқығыСабақтың мақсаты: Халықаралық конференцияда мемлекет делегецияларының, арнайы миссияның дипломатиялық құқығымен танысу.Жоспар:1. Мемлекеттер арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасты жүзеге асырудағы арнайы миссиялардың артықшылығы мен оның нақты жұмыс iстеуi мен ұғымдары2. Халықаралық конференцияның жұмыстарын ұйымдастыру және шақыру рәсiм-шарттары3. Делегация мүшелерiн тағайындау. Делегаттардың өкiлеттiгi жәнеқұрамы 1. Мемлекеттер арасындағы Ары қарай оқу …

Дипломатиялық өкiлдiктерiнiң және қызметшiлерiнiң иммунитетi  мен басымдылығы

                                             Сабақтың мақсаты: Дипломатиялық өкiлдiктерiнiң және                          қызметшiлерiнiң иммунитетi мен басымдылығымен танысу.     Жоспар: Дипломатиялық иммунитеттiң теориясы: экстерриториялық     теориясы, функционалдық қажеттiлiк теориясы, өкiлдiк теориясы. Дипломатиялық қызметшiлерiнiң жеке басымдылығы мен     иммунитеттерi. Жеке басына қол сұқпаушылы: қылмыстық, азаматтық Ары қарай оқу …

Дипломатиялық миссияның бастамасы және аяқталуы

                      Сабақтың мақсаты: Дипломатиялық миссияның бастамасы                                                          және аяқталуымен оқып бiлу. Жоспар: Агреманның табиғи заңдылығы және ұғымы 2.Сенiм бiлдiру және керi қайтару грамотасының ұғымы және табиғи    заңдылығы 3.Дипломатиялық миссияның аяқталу негiзi   Агреманның табиғи заңдылығы және ұғымы Дипломатиялық өкiлдiк басшысын тағайындау ол, ең алдымен тағайындау алдында ди пломатиялық Ары қарай оқу …

Дипломатиялық өкiлдiгi:оның қызметiн құқытық реттеу

Сабақтың мақсаты: Дипломатиялық өкiлдiгi:оның қызметiн                                                                    құқытық реттеумен танысу. Жоспар: Нунциялардың және интернунцияның, сенiм бiлдiрген уәкiлдердiң,     уәкiлдiң және елшiнiң құқықтық жағдайлары Дипломатиялық уәкiлдiктiң мiндеттерi және функциялары Елшiлiк пен миссияның дипломатиялық құрамы   Нунциялардың және интернунцияның, сенiм бiлдiрген уәкiлдердiң,                          уәкiлдiң және елшiнiң құқықтық жағдайлары.      Дипломатиялық қатынасты орнату жөнiнде Ары қарай оқу …

Казахстан Республикасындағы дипломатиялық корпусы     және оның құқықтық жағдайлары

                      Сабақтың мақсаты: Казахстан Республикасындағы                     дипломатиялық корпусы және оның құқытық жағдайларымен танысу Жоспар: Дипломатиялық корпустың ұғымы және ерекшелiгi. 2.ҚР Мемлекет органдарымен  дипломатиялық корпустың өз ара iс-әрекет    жасау нысандары. 3.Аккредитацияланған дипломатиялық корпустың  жұмыс iстеуiн    қамтамасыз ететiн ҚР    мемлекеттiк органдарының жүйесi.                          Дипломатиялық корпустың ұғымы және ерекшелiгi. Дипломатиялық Ары қарай оқу …

Сыртқы iстер органдарының құқытық мәртебесi және жүйесi

                         Сабақтың мақсаты: Сыртқы iстер органдарының құқытық                                                                   мәртебесi және жүйесiмен танысу. Жоспар: Сыртқы iстер органдарының ұғымы және олардың жiктелуi. 2.ҚР мемлекет iшiндегi органдарының сыртқы саясаттық қатынас туралы    уәкiлдiгi,атап айтқанда: ҚР Президентiнiң  сыртқы саясаттың негiзгi    бағытын анықтаудағы уәкiлдiгi. 3.Шетелдер сыртқы iстер жөнiндегi органдары:ұғымы және оның жiктелуi.                            Ары қарай оқу …