Іскерлік және дағдыларды қалыптастыру сабағының құрылымы

Іскерлік және дағдыларды қалыптастыру сабағының құрылымы:•    сабақтың мақсатын қою;•    жаңа іскерлік, дағдыларға керекті бұрынғы іскерлік, дағдыларды қайталау;•    бұрынғы іскерлік, дағдыларды тексеру үшін оқушыларға тапсырма беру;•    жаңа іскерлікпен таныстыру, жасап көрсету;•    жаңа іскерлікті меңгеру үшін оқушыларға түрлі жаттығулар жасату;•    іскерлікті шыңдап, бекіту үшін жаттықтыру жұмыстарын жүргізу;•    үлгі, алгоритмге, нұсқау бойынша машықтану;•    Ары қарай оқу …

Сабаққа қойылатын талаптар

Сабаққа қойылатын талаптарСабақ оқыту принциптерінің ережелері мен талаптарына сәйкес болуы қажет. Бұл орайда Ж.Аймауытовтың мұғалімге байланысты берген төмендегі бағалы нұсқауларын есте сақтаған жөн:•    жаңа берілетін сабақты баланың білетін мағлұматтарымен ұштастыру;•    тиісті таныстыру арқылы сабақтың мазмұнына ынталандырып, ілтипат аудару;•    сабақты алдын ала даярлайтын сұрақтар қою арқылы оқушының ынтасын арттыру, ілтипатын сақтау;•    Ары қарай оқу …

Педагогикалық қарым-қатынас міндеті

Педагогикалық жоғары оқу орындарында оқу жұмысының мiндеттi түрлерiне лекциялар, семинарлар, лабораториялық-практикалық сабақтар, курстық жұмыстар, консультациялар, коллоквиумдар, зачеттар, емтихандар жатады. Болашақ мұғалiмнiң кәсiптiк-педагогикалық даярлығы үшiн олардың пайдалылығын қарастырайық. Студенттердiң ақыл-ойына, жүрегiне және ерiк-жiгеpiнe ықпал eтyi жағынан жоғары оқу орындарында дәрісбiрiншi орын алады. Ол арнайы құрылған сол аудитория ушiн ғылым мен ғылыми-педагогикалық Ары қарай оқу …

Педагогика пәні, оның негізгі ұғымдары

Педагогика бұл-адамзат ғылымының ең ежелгі және қоғам дамуының ажырамас саласы болып табылады. Себебі: педагогикалық білім ұғымы ұрпақты білімге дайындау немесе тәрбиелеу мен байланысты адам әрекетінің ерекше аймағына кіреді. Педагогика барлық ғылымдар сияқты философия ғылымы аясында қарастырылды. Ежелгі грек философтарды Гераклит, Демокрит,Фальс, Сократ, Аристотель, Платон, т.б. ғылымдарының педагогикаға қосқан үлесі зор. Ары қарай оқу …

Сабақтың жекелеген кезеңдерінде үлгерімі төмен оқушылардың мотивациясын қалыптастыру

Сабақтың жекелеген кезеңдерінде үлгерімі төмен оқушылардың мотивациясын қалыптастыру Мектепте сабақтарды жүргізудің негізгі формасы сабақ болып табылатын-дықтан, мұғалімнің көңілін тәжірибеде толыққанды қамтасыз етілмейтін нәрсе-лерге, дәлірек меңгеру мүмкіндіктері мен сабақтың жекелеген кезеңдерінде оқушы мотивациясын қалыптастыруға аударту қажет. Әрбір сабақта оқушылар-дың оқу қызметінің кейбір циклы жүзеге асырылуы керек. Сабақтың мақсаты мен типтеріне қарай Ары қарай оқу …

Тұлғаның барлық тіршілік орталарына әсер ететін тәрбие мен өзіндік тәрбие әдістері

Тұлғаның барлық тіршілік орталарына әсер ететін тәрбие мен өзіндік тәрбие әдістері Тәрбие әдісі (грек тілінің «методос» — «жол» сөзінен алынған) – тәрбие мақсаттарын жүзеге асыру тәсілі. Тәрбие әдістері тәрбие процесі компонентте-рінің әрқайсысының міндеттерін табысты шешуді қамтамасыз ететін басты құралдар болып табылады. Тәрбиенің дәстүрлі әдістері адамның өмірлік орталарына әсер етуші тәсілдер Ары қарай оқу …

Жастық негативизм оқушылар үлгермеушілігінің факторы ретінде

Жастық негативизм оқушылар үлгермеушілігінің факторы ретінде   Нақ жасөспірімдік кезеңде белсенді өзіндік тәрбие процесі басталып, адамның кейінгі бүкіл өмірінде түрлі формада жалғасатынын айтып өту керек. 12-13 жасқа жеткен кезде балалар алғаш рет интеллектуалды және дербес өзін-өзі жетілдіру мүмкіндіктері жайында ойланып, осы мақсатқа қол жеткізу үшін саналы, мақсатты түрде әрекеттер жасай Ары қарай оқу …

Жасөспірім жасындағы оқушылар үлгермеушілігінің обьективті және субьективті себептері.

Жасөспірім жасындағы оқушылар үлгермеушілігінің обьективті және субьективті себептері.   Мектеп пен оқу жасөспірімдер өмірінде үлкен орын алады. Дегенмен, балалардың оқуға деген көзқарасы бәрінде бірдей емес. Көпшілігін мектеп құрдастарымен араласу мүмкіндігі арқылы қызықтырғанымен, оқудың өзі бұдан опық жейтіні бар. Жасөспірім үшін сабақ – оқу жұмысына арналған 45 минут қана емес, сонымен қоса Ары қарай оқу …

Ерік қасиеттерінің қалыптасуы

Ерік қасиеттерінің қалыптасуы Мектептің 7-8 сыныптарында кейбір жасөспірімдер жүйелі және мақсатты түрде өзін-өзі тәрбиелеумен айналыса бастайды. Бұл әсіресе айналасындағы адамдарды бағалау критерийін анықтайтын, ортасында идеал орнатылған балалар үшін тән. Жасөспірімдер көңілді, романтикалық фильмдер мен сәйкесінше әдебиеттерді ұнатады, өйткені оларда батырлық, қайсарлық, еркектерге тән қасиеттері бар кейіпкерлер кездеседі. Жасөспірімдер осы кейіпкерлерге Ары қарай оқу …

Жасөспірімдік шақта дербес дамудың сипаттамасы

Жасөспірімдік шақта дербес дамудың сипаттамасы     Жасөспірімдік жасқа өту баланың дербес дамуына әсер ететін жағдайлар-дың терең өзгерістерімен сипатталады. Олар ағзаның физиологиясына, жас-өспірімнің үлкен адамдар мен құрдастарымен қалыптасқан қарым-қатынаста-рына, танымдық процестердің даму деңгейіне, интеллект пен қабілеттерге қатысты. Мұның бәрінде балалықтан ересектікке ауысу байқалады. Баланың ағзасы үлкен адамның ағзасына айнала бастайды. Ары қарай оқу …