Тест Биоиндикациялық зерттеулер

1.Фитоценоздық индикаторлық белгілердің құрылымдық бөлігі анықтайды: А) жиілілік, жобалы жабын, кездесу жиілілігі, дисперстілік В) қауымдастықтың синузиялық құрылымын (ярустылық пен мозайкалылық) және өсімдік жабынының құрылымдық белгілерін (кешен формасы, фитоценоз үйлесімділігі өзара орналасуы) С) кездесу жиілілігі, дисперстілік, қауымдастықтың синузиялық құрылымын Д) жиілілік, жобалы жабын, кешен формасы, фитоценоз үйлесімділігі өзара орналасуы Анатомиялық өсу Ары қарай оқу …

Тест Биоиндикацияның қолдану салалары

1. Ағаштардың жылдық сақиналарының ені, суөткізгіш ұлпалардың құрылысындағы ерекшеліктер, клетка мен клетка қабықшасының айырмашылықтары, жеке ұлпалардың даму деңгей, қандай индикаторлық белгіге жатады?А) анотомиялық В) Функциональдықс) физиологиялықД флористикалық 2. Теріс индикаторлар дегеніміз?А) қандай да болмасын әсерді көтере алмайтын ағзалар тобыВ) экологиялық амплитудасы өте кең және фактор деңгейі әр түрлі болып келетін Ары қарай оқу …

Тест Биоиндикация пәні. Мақсаты мен міндеті.

Б.В.Виноградов индикаторлық белгілерді қандай топтарға жіктеді? А) физиологиялық, сукцессиялық, өсу В) статистикалық, динамикалық С) физиологиялық, морфологиялық, флористикалық, фитоценоздық   Д) сукцессиялық, өсу Жеке индикциялық белгі ретінде өсімдіктің тіршілік формасы қолданылады. Қандай тіршілік формаларын индикациялық белгі ретінде қолдануаға болады? А) Раункиер, Варминг, Виноградов, Гризебах В) Викторов, Паунд, Клементс, Лархер С) Ф.Клементс, Хильгард, Ары қарай оқу …

Тест . Биоиндикация пәні

Жеке белгілер қызметін атқарады? А) таксономиялық бірліктер, тіршілік формалары, өсу формалары      В) таксономиялық бірліктер, коллония, ассоциация С) тіршілік формалары, өсу формалары, жиіллік, кездесу жиілігі Д) коллония, ассоциация, өсу формалары, жиіллік Индикаторлық белгілердің бірлік классификациясын ұсынған ғалым? А) Викторов С.В. В) Вильямс с) Виноградов Б.В.    Д) Клементс Алғаш тау жыныстарының өсімдік-индикаторларының Ары қарай оқу …

Жазбаша бақылау тапсырмалары Биоиндикатор (Bioindicator)

Жазбаша бақылау тапсырмалары Биоиндикатор (Bioindicator) дегеніміз: – ортада болуы және күйі бойынша, сонымен бірге мінез-құлқы бойынша қоршаған ортадағы табиғи және антропогендік өзгерістерді анықтауға көмектесетін бір түр дараларының немесе қауымдастықтың тобы. Индикатор-ағза (Indicator organism ) дегеніміз: – экологиялық бейімделушілігі өте тар (стенобионттар), өзінің мінез-құлқы, физиологиялық реакцияларындағы өзгерістер немесе өзінің тіршілігі арқылы Ары қарай оқу …

Қазақстан тарихының сабағынан алтыншы сыныпқа арналған тест тапсырмасы

тас дәуірі І-нұсқа 1.Тас дәуірін (палеолит) қамтитын кезең А) б.з.д. 12-5 мың жыл В) б.з.д.5-3 мың жыл бұрын С) б.з.д. 100-75 ғасырлар D) б.з.д.75-20 ғасырлар Е) б.з.д. 2 млн 500 мың-12 мың жыл 2.Орта тас ғасыры қамтитын кезең А) б.з.б.1 млн. 750 мың жыл бұрын В) б.з.б. 5-3 мың жыл Ары қарай оқу …

Ел үшін жаратылған дана тұлға – Байрон

Жоспар: I. Англиядағы романтизмнің қалыптасуы мен жаһандануыа) Көлдік мектеп және БайронII. Байронның әдеби әлеміндегі тарих пен сыра) Романтизмнің алтын өкілі – БайронIII. Байронның әдеби әлеміа) Ел үшін жаратылған дана тұлға – Байрон I. Англиядағы романтизмнің қалыптасуы мен жаһандануы. Жаһандық әдебиет пен мәдениеттің басты субстанцияларының бірі саналатын Англияда романтизмнің бағыты мен Ары қарай оқу …

Тест тапсырмалары

І-ІІ – сәйкестікІІІ-Ү – бірнеше жауабы бар тапсырмаІ. Орфографиялық принциптерді мысалдарымен өзарасәйкестендіріңіздер.1) морфологиялық-фонематикалық принцип2) фонетикалық принцип3) тарихи-дәстүрлік принципA) білімдіB) жиһазC) ТалдықорғанІІ. Берілген мысалдарды орфографиялық принциптеріменсәйкестендіріңіздер.1) география2) қарлығаш3) жанқиярA) морфологиялық-фонематикалық принципB) фонетикалық принципC) тарихи-дәстүрлік принципІІІ. Морфологиялық-фонематикалық принцип бойынша жазылғансөздерді белгілеңіздер.A) жал-құйрықB) жаужүрекC) жасбуынD) жарыссөзE) жанпидаF) жауырынІҮ. Фонетикалық принцип бойынша жазылған сөздердібелгілеңіздер.7A) Ары қарай оқу …

Қазақ әдебиетінен емтихан билеттері

  № емтихан билеті 1. Ілияс Жансүгіровтің «Күй», «Күйші» поэмалары2. Жыраулар поэзиясы. Шалкиіз жырау шығармашылығына тоқталыңыз3. Адамгершілік қасиет туралы мақалдар айтыңыз. ________________________________________________________ № емтихан билеті 1. Махамбет Өтемісұлының өмірі мен шығармашылығы, «Тарланым» өлеңін жатқа айтыңыз2. Ілияс Есенберлиннің өмірі мен шығармашылығы3. Адамгершілік қасиет туралы мақалдар айтыңыз. __________________________________________________________________   № емтихан билеті Ары қарай оқу …

Платон бойынша, қоғамдық зұлымдықтың бастамасы – A) Мемлекет; B) Басқарудың тұрақсыз түрі; C) Заң; D) Әлеуметтік теңсіздік; E) Жеке меншік. «Америкадағы демократия» кітабының авторы: A) Дж. Локк; B) А. Смит; C) Ш.Л. Монтескье; D) Дж. Ст. Милль; E) А. де Токвиль. Т. Гоббс бойынша мемлекетті басқарудың ең тиімдісі: A) Демократия; Ары қарай оқу …