Ерлік, ер туралы мақал-мәтелдер

Ел – ырыстың кілті,Ер ырыстың кепілі.Ерді жаяулық емес, қаяулық аздырар.Ердің малы елдің малыЕрдің малы елде, еріккенде қолда.Ерлікте қол жоқ.Елуінде ер дана.Ер өліспей, беріспейді.Ер тарықпай молықпас.Ерде елтірі даулап алсаңда олжа.

Ерлік, ер туралы мақал-мәтелдер

Ер жігіттің басына Нелер келіп, не кетпес.Ер елімен жақсы,Жер көлімен жақсы.Ер- елдің ық жағының қаласы,Жел жағының панасы.Ер ерлігін істесе, ел елдігін істейді.Ер елуде бала мінезді,Ер сайыста шала мінезді.Ердің жақсысы елімен ойласады,Әйелдің жақсысы ерімен ойласады, Ер болмаса жеңімен ойласады.Ердің ісі- кілісу,Ездің ісі – келісу.Ердің күйін сұрама – Жұрттан сауын сауған соң.Малдың Ары қарай оқу …

Ерлік туралы мақал-мәтелдер

Ерлік көрсеткенге оқ та тимейді.Ердің ерлігін білмпеген,Құдайдың бірлігін білмейді.Ердің атағы туырлықтай,Өзі бұлдырықтай.Етігін шешпей, ер тыңаймас,Ер- тоқымын сыпырмай, ат тынаймас.Ер жігіт елінін ұлы,Намысының құлы.Ер белгісі құнында зер белгісі пұлында.Ердің асылы күшінен білінеді,Әйелдің асылы ісінен білінеді.Ер бақыттың қонғанын Білмейді, ұшқанын біледі.Екі батыр елде жатыр,Жеке батыр жерде жатыр.Ер басына жау келсе,Ерлігі кетер басынан.Би Ары қарай оқу …

Ерлік, ер туралы мақал-мәтелдер

Ер аруағы қарулы.Ердің сыншысы – елі Ерлік өлім ерді көбейтеді.Ердің жақсы – екі елу.Ер қуаты қарулы.Ерден иман құтылмас.Ебін тапқан ер өлмес.Ер – егіз.Ер – елінде әз.Ердің аты көлдей, өзі шөлдей.Ерден ердің несі артық?!Бір сөйлеген сөзі артық.Ерлікте қорлық жоқ.Есепті болмай бай болмас,Есер болмай ер болмас.Ер қартайса қазаншы болады,Бүркіт қартайса тышқаншы болады.Ер Ары қарай оқу …

Ер жігіт туралы мақал-мәтелдер

Ер жігіт не көрмейді,Ер көңіл не бермейді.Ер жігіт пен жақсы ат – көптікі.Ер жолдасы – тәуекел.Ер жолдасы – әйелі,Ақ жаулығы болса егер.Ер көрескісін көрмей, көрше кірмейді.Ер қадірін ер білер,Зер қадірін зергер білер,Сөз қадірін тапқыр білер.Ер қолынан құс тоймас.Ер сасқанда белгілі,Ат шапқанда белгілі.Ер өлсе де ат өлмейді.Ерден ердің қаупі бар.Ер намысын Ары қарай оқу …

Ер жігіт туралы мақал-мәтелдер

Ер бір рет өледі,Ес мың рет өледі.Ерліктің мойнын оқ кеседі,Ердің мойнын жоқ кеседі.Ер қолында мал тұрмайды,Елек ішінде су тұрмайды.Жақсы жігіт Досыңның жайын ойлайды.Жаман жігіт басыңнын қамын ойлайды.Жігітке саяқ қосылады,Қуға қу апақ – сапақта кез болады.Жердің сәні – егін,Ердің сәні- білім.Жалғыз шала сәуле болмас,Жалғыз шырақ тәубе болмасЖорға жүрісінен пұл болады,Жалғыз шырақ Ары қарай оқу …