ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ

ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ – гештальт- психологияның теориясына негіз- делген, адамға психотерапевтік ық- пал ететін әдістер және процедура- лар жүйесі – психологиялық зерт- теулердің аумағы, тұтастық құры- лымының қызметтері мен заңдарын алғышарт ретінде қарастырып, со- ның нәтижесінде олардың арасын- дағы байланыстары түсіндіріледі. Г-ның. басты принципі – адам өзін, басқа адамдарды және әлемдегі бас- қа бар нәрселерді сол күйінде қабыл- дап және олардың бар ахуалын же- тілген деп, өзгертудің немесе жетіл- дірудің қажеті жоқ деп бағалайды.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *