ВЕРБАЛДЫҚ ҮЙРЕТУЛЕР

 

ВЕРБАЛДЫҚ ҮЙРЕТУЛЕР – сөздің ықпалы арқылы іске асатын: ере- желер, түсіндірулер және сөздің кө- мегімен бейнелейтін қылықтар, т.с.с; нақты заттылық әрекеттерге қатыс- сыз (сынақ және қателесу әдісі), шартты рефлекторлық) немесе опе- ранттық үйретулер. В.ү. адамның өмірлік тәжірибені, білімдерді, еп- тіліктерді және дағдыларды сөздік инструкцияның және түсіндірулер- дің көмегімен игеруі, музыканы қа- былдау.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *