БЛОНСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

БЛОНСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ-(1884-1941) – орыс психологі. Жал- пы және педагогикалық психология- ның көрнекті өкілі. Психологияның негізгі мақсаты мінез-құлықты зерт- теу деп, оның бихевиоризмнен айыр- машылығы кісінің әлеуметтік жағына мән беріп, «саналы мінез-құлық» деп түсінген. Еңбектері: «Ғылыми пси- хологияның очерктері» (1921), «Ес және ойлау» (1935), «Оқушы ойла- уының дамуы» (1937) т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *