БИЛИНГВИЗМ

БИЛИНГВИЗМ (лат. bi – қаз. екі, lingia тіл; қостілділік) жеке адам- ның немесе тұтас бір халықтың өз ортасында ана тілімен қатар екінші бір тілде немесе екі тілде бірдей сөй- лей алуы. Б. – психологиялық, әлеу- меттік, тілдік құбылыс. Екінші тілді меңгеру тәсіліне қарай Б. таза (арна- йы оқу арқылы) және аралас (күнде- лікті тілдесу арқылы) түрге бөліне- ді. Б. қоғамдық сатылардың бәріне тән. Ол адамның шет тілін меңгеру нәтижесінде, сондай-ақ ана тілінен бөтен тілде сөйлейтіндермен ұзақ уа- қыт қарым-қатынас жасау барысын- да қалыптасады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *