АУДАРМАТАНУ

АУДАРМАТАНУ з а т. Аударма жасау теориясының негіздері туралы ғылым. Бұл кітапта а уд а р м а т а н у ғылымы- ның теориялық мəселелері, аударма жасаудың техникасы, əдіс-тəсілдері қарастырылады (Аударматану, 2). А у д а р м а т а н у саласының аталған теориялық бағыттарының мақсаты – аудар- ма жанрының қалыптасып дамуына қызмет ету (Бұл да, 36).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *