Іскерлік ойын

Іскерлік ойын
Мақсаты: Тыңдаушылардың кәсіби құзыреттілігін дамыту, олардың көзқарасын негізді түрде қорғау қабілеті, алынған ақпаратты талдау, ұжымдық жұмыс.
Ұсынылатын әдебиеттер: Т.С.Панина,
Оқуды жетілдірудің қазіргі заманғы жолдары.
https://multiurok.ru/blog/dielovaia-ighra-kak-intieraktivnyi-mietod-obuchieniia.html
Өткізу алгоритмі: Іскерлік ойынды жетілдіру кезінде маңызды мәселелер — тақырып пен мақсаттардың анықтамасы. Мысалы, тақырып келесідей болуы мүмкін: қызмет сипаты; басқару шкаласы; ахуалдың жағдайлары мен оларды құрастыру.
Іскерлік ойынды дайындау үшін барлық дидактикалық әдістерді қолдануға болады: түсіндірме-иллюстрациялық, репродуктивтік, проблемалық презентация, ішінара-іздеу, зерттеу. Сондай-ақ әдіснамалық талаптарды сақтау қажет:
1) ойын пәннің белгілі бір тақырыбының қисынды жалғасы / аяқталуы болуы тиіс;
2) нақты кәсіби жағдайларға барынша жақындау;
3) іздеу мен жеңіл атмосфераны құру;
4) оқу құжаттарын мұқият дайындау;
5) нақты анықталған тапсырмалар; ойын ережелері;
6) осы мәселе бойынша ықтимал шешімдерді анықтау;
7) қажетті жабдықтардың болуы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *