ӨСІМДІК ҰЛПАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

ӨСІМДІК ҰЛПАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
XIX ғасырдың аяғында ұлпаның ең үлкен анықтамаларының бірі. Ф. Габерландт ұсынды: ұлпа — бұл бір немесе бірнеше ұқсас морфологиялық, физиологиялық, топографиялық ерекшеліктері бар және жалпы шығу тегі бар тұрақты клеткалар кешені.
Өсімдік ұлпалардың әр түрлі жіктелуі бар. Мысалы, ұлпалардың шығу тегі бойынша морфологиялық және физиологиялық ұқсастығымен жіктелуі, орындалатын функциялар. Туындысы бойынша бастапқы және қайталама ұлпалар болып бөлінеді. Бастапқы ұлпалар тамырдың шетіндегі жасушаларды және жүгірумен, сондай-ақ протамби (хлоренхима, алғашқы флоб, бастапқы ксилем) деп аталатын меристемы бөлу жолымен құрылады. Ортаңғы ұлпалар меристемдардың белсенділігі — самби және фаллоген (екінші қайталама, қайталама флоем) арқылы қалыптасады.
Ұлпа ұйымдастыру деңгейі бойынша күрделі және қарапайым. Кешенді тіндер жасушалардың бірнеше түрінен тұрады және бірнеше функцияларды атқарады (эпидермис, ксилем, флоем және т.б.). Қарапайым тіндердің жасушаларының бір түрі ұсынылады және бір функцияны (колленхима, хлорсенхим және т.б.) орындайды.
Ф. Габерландтың морфофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып әзірленген белгілі классификациясына сәйкес, ұлпалардың және жергілікті құрылымдардың мынадай жүйелері болады: ■ интегралдық (эпидермис, тығын, экзодерма, лентикул);
■ механикалық (колленхима, склеренхима, талшықты либриформ, бас талшықтары, склериды);
■ абсорбция (ризоидтер, эпилблем немесе ризодерм, гиалиндік жасушалар, велдаман);
■ ассимилирлеу (хлоренхима);
■ өткізгішті (қымбат немесе ағаш, флоем немесе бас);
■ сақтау (эндосперма, перизпрем, өсімдік мүшелерінің паренхимасын сақтау, суды ұстайтын шаштар);
■ әуедегі (аэренхима, жасушааралық кеңістік, стромата, лентик);
■ секреторлы және экстракторлық (гладлы шаштар, ішкі бездер, сілті және шайырлы каналдар мен жасушалар, май жасушалары, гидратидтер, лакример);
■ құру (эмбрионның меристемы, жүгіру мен тамырдың өсуі, протемиум, камби, фельолен, жаралану).
Кейде сол бір ұлпаға тиесілі құрылымдар басқа біреуіне локализацияланған. Мысалы, мезофилл клеткалары (фотосинтетикалық ұлпа), склераидтер (механикалық жүйе ұлпалары) дамуы мүмкін немесе кейбір өсімдіктердің жапырақтарында ағып кететін ұлпалардың жүйесімен байланысты эфир майларының ыдыстары болуы мүмкін. Қоршаған ортаның құрылымы мен функциялары бойынша ерекшеленетін құрылымдар идибласт деп аталады.
Жасушалардың бөліну қабілетін тұрақты және құру ұлпаларын ажырата білу. Құрылатын ұлпаларға барлық меристемалар жетеді олардың жасушалары бөлісудің ұзақ қабілетін сақтайды. Тұрақтылар ұлпалар деп аталады, олардың жасушалары бөлуге қабілетсіз.
Сонымен қатар, ұлпалар оларды қалыптастыратын жасушалардың пішініне сәйкес бөлінеді. Паренхима (паренхима) глобулярлық пішіндегі жасушалардан тұратын ұлпаға жатады. Проксимальды (прозензимим) ұзартылған жасушалардан жасалған ұштары бар ұлпаларды білдіреді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *