Өсімдіктін су алмасуы физиологиясы

Өсімдіктін су алмасуы физиологиясы.
1. Өсімдіктегі судың маңызы
2. Судың өсімдікке тамыр арқылы жылжуы.
3. Төменгі қозғағыш күш. Тамыр қысымы.
4. Жоғарғы қозғағыш күш. Транспирация.
Өсімдіктер денесінің басым копшилігі судан 75-ұ0 прц.т үрады. Тіршіліктің ең алғашқы түрлері сулы ортада пайда болған, кейін осы орта организмдер
клеткларында тұйықталған күйге айналады. Өсімдіктер денесіндегі су топырақтан енетін ылғалдан бастап жапырақтан ауамен шектесетін бетіне
дейінгі аралықты түтастыратың орта болып есептеледі. Су қызметері;
— су ен жаөсы, күшті еріткіш және тіршілік әрекетеріне байланысты биохимиялық реакциялар жүзеге асатын негізгі орта болып есептеледі
— су клеткалардағы қүрылымдыә бөліктерді қалыптастыруға қатысады Белок молекулаларындағы су олардың құрылысын анықтайды
жылжуын қамтамасыз ететің жоғарғы қозғаушы кұші жапырак паренхимасының клеткаларында сорғыштық күштің Үлғаюына байланысты пайда болады. Сонтыдқтан транспирация қарқындаған сайын, жоғарғы қозғаушы кұш тұгел тоқтап қалса да жүмыс ісей береді және оған метаблитик энергия емес, сыртқы орта энергиясы- температура және ауа қозғалысы пайдаланылады.
Сабақтан су жапыраққа сабақша немесе жапырақ қәынабы арқылы, содан сон жүйкелер арқылы жылжиды. Әрбір жүйкедегі өткізгіш шоктардың өлшемі, олар бүтақтанған сайын азая береді. Ен майда жүйкелер тек жалғыз трахеидтик клеткадан түруы мүмкін.
Өзін -өзі тексерудің сұрақтары:
1. Су потенциалы деген не.
2. Неліктен су потенциалы теріс мәнді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *