«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты 5.7.1.1 Әлемді өзгерткен ғылыми жаңалықтарға мысал келтіру
5.7.2.1 Болашақ ғылыми зерттеулер үшін зерттеу идеяларын ұсыну

Бағалау критерийі Білім алушы
• Ғылыми жаңалықтарды талдайды
• Ғылымдағы болашақ зерттеулер үшін идеялар ұсынады

Ойлау дағдыларының деңгейі Жоғары деңгей дағдылары


Орындау уақыты
Тапсырма
15 минут
1. Суретте әлемді өзгерткен әр түрлі саладағы жаңалықтар көрсетілген.


A B

a) Осы жаңалықты немесе өнертабысты атаңыз.
A____________________, B____________________.
b) А жаналық әлемді өзгертуге қалай әсер еткенін сипаттаңыз.
_______________________________________________________________
2. Қазіргі кезеңде ғылыми-техникалық ілгерілік дамып келе жатқан бағыттар: o Жылдамдықтың өсуі.
o Табиғатта жоқ материалдарды құру.
o Әр түрлі құрылғылардың өлшемдерін кішірейту.

a) Сіздің ойыңызша берілген бағытқа сәйкес келетін ғылыми жаңалықтың кем дегенде екі мысалын келтіріңіз.
1 –
2 —

b) Осы бағыттардың біреуіне қандай зерттеу сұрағы ұсынар едіңіз?
29
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ғылыми жаңалықтарды талдайды
1 берілген «A» өнертабысты анықтайды; 1
берілген «B» өнертабысты анықтайды; 1
«А» өнертабысты сипаттайды; 1
Ғылымдағы болашақ зерттеулер үшін идеялар ұсынады
2 ғылыми жаңалықтарға бір мысал келтіреді; 1
ғылыми жаңалықтарға екінші мысал келтіреді; 1
ғылымдағы болашақ зерттеулер үшін пікірлерін білдіреді. 1
Барлығы 6
30

ЖОБА
«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» бөлімнің суммативті бағалауының нәтижесің көрсететін рубрикалар

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________

Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ғылыми жаңалықтарды талдайды
Әлемді өзгерткен ғылыми жаңалықтарды анықтағанда және сипаттауда қиналады.


технологиялық өнертабысты анықтауда / ғылыми өнертабысты анықтауда / технологиялық өнертабысты сипаттауда қателік жібереді.
Әлемді өзгерткен ғылыми жаңалықтарды дұрыс анықтайды және сипаттайды.Ғылымдағы болашақ зерттеулер үшін идеялар ұсынады
Ғылыми жаналақтарға мысал келтіргенде, ғылымдағы болашақ зерттеулер туралы идея ұсынуға қиналады.

Ғылыми жаңалықтарға бір мысал / екінші мысал келтіруде / зерттеулер туралы идея ұсынуда қателіктер жібереді.


Ғылыми жаналақтарға дұрыс мысал келтіреді, ғылымдағы болашақ зерттеулер туралы идея ұсынады.31

ЖОБА
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *