«Энергия және қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

«Энергия және қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты 5.5.2.2. Әр түрлі жануарлардың қанқа түрлерінің ерекшелектерің зерттеу
5.5.1.1. Энергия түрлерін ажырату
5.5.2.1. Тірі және өлі табиғатта қозғалыстың маңыздылығына мысалдар келтіру және түсіндіру

Бағалау критерийі Білім алушы
• Қанқа түрлерін ажыратады
• Энергия түрлерін ерекшеліктеріне салыстырады қарай
• Тірі және өлі табиғаттағы қозғалыс сипаттайды
үрдісін
Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну
Қолдану

Орындау уақыты 20 минут

Тапсырма
1. Кестені толтырыңыз.

Жануарлар Қанқа түрлері
А

B
CЖОБА
2. a) Энергия түрлерін аңықтаныз.
1-
2 —
1)

2)

b) Энергия түрлерінің ерекшеліктерін жазыңыз.


4. a) Жануарлар қозғалысының түрлерін атаңыз.
b) Автокөлік қозғалысының мағынасын түсіндіріңіз.

c) Қозғалыстың жануарларға маңыздылығын түсіндіріңіз.21

Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қанқа түрлерін ажыратады
1 «A» жануардың қаңқа түрін анықтайды; 1
«B» жануардың қаңқа түрін анықтайды; 1
«C» жануардың қаңқа түрін анықтайды; 1
Энергия түрлерін ерекшеліктеріне қарай салыстырады
2 «А» энергия түрін анықтайды; 1
«В» энергия түрін анықтайды; 1
«А» энергия түрінін ерекшелігін жазады; 1
«В» энергия түрінін ерекшелігін жазады; 1
Тірі және өлі табиғаттағы қозғалыс үрдісін
сипаттайды
3 жануарлардың жер бетіндегі қозғалыс түрлерін атайды; 1

жануарлардың судағы қозғалыс түрлерін атайды; 1

жануарлардың ауадағы қозғалыс түрлерін атайды; 1

автокөлік қозғалысының мағынасын түсіндіреді; 1
қозғалыстың жануарларға маңыздылығын түсіндіреді. 1
Барлығы 12

ЖОБА
«Энергия және қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________

Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Қанқа түрлерін ажыратады
Әр түрлі жануарлардың қаңқа түрлерінің ерекшеліктерін анықтауда қиналады.
Жұмсақ денелі жануарлардың /сыртқы / ішкі қаңқа түрлерін анықтауда қателік жібереді.

Әр түрлі жануарлардың қаңқа түрлерінің ерекшеліктерін дұрыс анықтайды.

Энергия түрлерін ерекшеліктеріне қарай салыстырады
Энергия түрін
анықтағанда, ерекшеліктерін жазуда қиналады.


механикалық / жылу энергия түрін анықтағанда/ ерекшелігін жазуда қателік жібереді.

Энергия түрін дұрыс анықтайды, ерекшеліктерін дұрыс жазады.Тірі және өлі табиғаттағы қозғалыс үрдісін
сипаттайды
Тірі және өлі табиғаттағы қозғалыстың маңыздылығын сипаттауда қиналады.
Жер бетіндегі / судағы / ауадағы қозғалыс түрлерін жазуда / автокөлік
қозғалысының мағынасын түсіндіргенде / қозғалыстың жануарларға маңыздылығын түсіндіруде қателік жібереді.

Тірі және өлі табиғаттағы қозғалыстың маңыздылығын дұрыс сипаттайды.

23
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *